- Advertisement -
- Advertisement -

Fidelity stärker sitt utbud med lanserIngen av FAST Global Fund

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Fidelity Worldwide Investment (Fidelity) expanderar ytterligare sitt framgångsrika utbud av Active STrategyfonder (FAST) med lanseringen av FAST Global Fund.

FAST Global Fund ger fondförvaltaren Dmitry Solomakhin ett flexibelt ramverk vilket ger möjlighet att ta både långa och korta positioner för att dra nytta av felaktiga prissättningar (både på upp- och nedsidan) av bolag på marknaden.

Fonden består av en portfölj med 70-110 bolag från hela världen som representerar förvaltarens bästa långa och korta investeringsidéer. Målsättningen är att skapa en stark, riskjusterad överavkastning över tiden kontra breda globala aktieindex.

Sedan januari 2012 har Fidelity drivit en pilot av fonden. Under denna period har Dmitry slagit 99% av referensgruppsfonderna både vad gäller prestanda och informationskvot*. Dmitry har även förvaltat Fidelity Funds Global Technology Fund sedan 2008. Under de år han har förvaltat fonden har den levererat en absolut avkastning på 124,7% och slagit 80% av referensgruppen**.

Richard Lewis, Head of Global Equities, Fidelity:

“De globala ekonomiska förutsättningarna fortsätter att uppmuntra till aktieinvesteringar. Den positiva miljön för aktier, tillsammans med ytterligare verktyg som erbjuds av fonden, ger Dmitry möjlighet att leverera betydande värde för aktieägarna.”

Fonden, som riktar sig till professionella investerare, stärker utbudet av Fidelitys Active Extension fonder. Utbudet omfattar utöver FAST Global Fund även FAST European, FAST Japan, FAST UK, FAST Emerging Markets, FAST European Opportunities, FAST Asia och FAST US.

Nettoaktieexponeringen i FAST Global Fund är i intervallet 90% -110% under normala marknadsförhållanden, förvaltaren har också har flexibiliteten att korta oattraktiva aktier upp till högst 30% av fondens tillgångar.

Bild: (c) shutterstock—Igor Ikkovlev

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Cleaves Navigates Red Sea Disruptions

Stockholm (HedgeNordic) – Since the onset of the latest Israel-Hamas conflict in October last year, attacks by Houthi rebels in Yemen targeting cargo ships...

RFP: Irish Investor Seeks UCITS-Compliant Commodities Fund

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor is seeking to invest between €25 to €50 million a commodities fund for its fund of funds....

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -