Fidelity stärker sitt utbud med lanserIngen av FAST Global Fund

Fidelity Worldwide Investment (Fidelity) expanderar ytterligare sitt framgångsrika utbud av Active STrategyfonder (FAST) med lanseringen av FAST Global Fund.

FAST Global Fund ger fondförvaltaren Dmitry Solomakhin ett flexibelt ramverk vilket ger möjlighet att ta både långa och korta positioner för att dra nytta av felaktiga prissättningar (både på upp- och nedsidan) av bolag på marknaden.

Fonden består av en portfölj med 70-110 bolag från hela världen som representerar förvaltarens bästa långa och korta investeringsidéer. Målsättningen är att skapa en stark, riskjusterad överavkastning över tiden kontra breda globala aktieindex.

Sedan januari 2012 har Fidelity drivit en pilot av fonden. Under denna period har Dmitry slagit 99% av referensgruppsfonderna både vad gäller prestanda och informationskvot*. Dmitry har även förvaltat Fidelity Funds Global Technology Fund sedan 2008. Under de år han har förvaltat fonden har den levererat en absolut avkastning på 124,7% och slagit 80% av referensgruppen**.

Richard Lewis, Head of Global Equities, Fidelity:

“De globala ekonomiska förutsättningarna fortsätter att uppmuntra till aktieinvesteringar. Den positiva miljön för aktier, tillsammans med ytterligare verktyg som erbjuds av fonden, ger Dmitry möjlighet att leverera betydande värde för aktieägarna.”

Fonden, som riktar sig till professionella investerare, stärker utbudet av Fidelitys Active Extension fonder. Utbudet omfattar utöver FAST Global Fund även FAST European, FAST Japan, FAST UK, FAST Emerging Markets, FAST European Opportunities, FAST Asia och FAST US.

Nettoaktieexponeringen i FAST Global Fund är i intervallet 90% -110% under normala marknadsförhållanden, förvaltaren har också har flexibiliteten att korta oattraktiva aktier upp till högst 30% av fondens tillgångar.

Bild: (c) shutterstock—Igor Ikkovlev

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.