Catella Nordic Corpoate Bond Flex toppar Luxemburg index

London (HedgeNordic.com) – Catella Nordic Corpoate Bond Flex (tidigare Catella Nordic Fixed Income Opportunity) hade en avkastning på 5,86% under årets tre första kvartal, jämfört med 0,63% för LuxHedges Fixed Income Arbitrage UCITS Index. Fonden toppar därmed indexet.

Fonden är en alternativ räntefond som framförallt investerar i företagsobligationer på den nordiska marknaden. Fonden investerar i företag med såväl hög som låg kreditvärdighet för att uppnå en tillfredsställande risk/avkastningsprofil. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor. Derivat får användas som ett led i fondens placeringsinriktning och fondens positioner kan komma att överstiga det egna kapitalet.

Fonden är en dagligt handlate alternative UCITS räntefond some är Luxemburg registrerad. Minsta investering är SEK 10 miljoner, 100 SEK för retail klassen.

Enligt Catella, fokuserar bolag sedan finanskrisen på att bygga sunda balansräkningar, generera starka kassaflöden och hålla strikt kontroll på kostnaderna i en miljö som är särskilt gynnsam för företagsobligationer. Nordens statsfinanser och tillväxt är dessutom i bättre skick än resten av Europa. Företagsobligationsmarknaden i Norden är diversifierad och emittenter återfinns i ofta mogna sektorer som bank, telekom, verkstad, skog, energi, olja och gas.

LuxHedge, som är Luxemburg-baserad, tillhandahåller index för alternativa UCITS fonder och fond-i-fonder registrerade i Luxemburg.

Bild: Magnus Nilsson och Fredik Tauson 

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.