- Advertisement -
- Advertisement -

Adrigo Hedge: Affärer lyfte september men osäkerhet ökar volatiliteten

- Advertisement -

London (HedgeNordic.com) – Adrigo Hedge, en Norden-fokuserad long/short hedgefond med long-bias,  steg med 1,71 % i september efter avgifter. Det nordiska aktieindexet OMX N40 steg med 5,5 % under månaden.  Sedan start 2006 har fonden haft en avkastning på 54,8 % justerat för utdelning. Under samma period har STIBOR 1M avkastat 15,8 % och OMX N40 stigit med 5,7%

De aktieinnehav som bidrog mest till avkastningen i sepetember var Vestas (vindkraftindustri), UPM Kymmene (skog/kraft), Nokia (mobil-telefoner/telekomutrustning) samt Ericsson (telekom-utrustning). Av Adrigos mindre innehav gav Doro (senior-telefoner) och Net Entertainment (spelindustri) en god procentuell avkastning. Fondens blankade positioner hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen.

Under månaden påverkades aktiekurserna av en mängd större affärer. Månaden inleddes med Nokias försäljning av mobiltelefondelen till Microsoft. Nokia kommer nu att helt fokusera på tre verksamheter varav det helägda nätverksföretaget NSN blir det viktigaste. Affären fick aktien att stiga kraftigt och drog även med sig Ericsson. Månaden avslutades med en annan affär, där danska Vestas skapar ett gemensamt samriskbolag med japanska Mitsubishi avseende deras havsbaserade vindkraftsverk. Rykten kring affären har funnits länge men gav initialt en kraftig kursuppgång

Företagens välfyllda kassor och den historiskt låga räntan  kommer leda till en strid ström av affärer, vilket i sin tur kommer skapa stora rörelser i börsbolagens aktiekurser, enligt Adrigo uttalande. ” Värderingen av aktiemarknaden diskonterar en stark tillväxt under 2014. Risken för bakslag ökar i takt med att riskviljan hos investerare ökat. Det rullande P/E-talet på aktier i svenska storbolag har ökat med över 10 % sedan årsskiftet och nått den högsta nivån på 10 år. Någon fortsatt större multipelexpansion är därför ej sannolik,” förutspår man.

Andra krafter som påverkar aktiemarknaderna är bl. a problemen med obalanserna i USAs budget, och dess besvärliga parlamentariska läge. ” Osäkerheten över detta skrämmer de finansiella marknaderna vilket kan leda till ökad volatilitet, ” påpekar man i uttalandet. Andra frågor är tidpunkten för när USAs centralbank ska minska sina stödköp av obligationer, och bräckligheten i framförallt södra Europas ekonomiska återhämtning.

Avslutningsvis säger man att den förväntade starka globala tillväxten nästa år bygger på en fortsatt god utveckling i USA samt stark tillväxt i BRIC länderna. ”I Kina, som är det viktigaste landet inom området, finns fortfarande stor osäkerhet kring tillväxtutsikterna. Med starka aktiemarknader får avvikelser från den förväntade utvecklingen ett stort genomslag.  Även om aktievärderingarna börjar se mer ansträngda ut ser vi stor möjlighet att fortsätta skapa god avkastning till låg risk”.

Adrigo Hedge startade i december 2006 med filosofin att man  förvaltar andras pengar som om det vore våra egna. Adrigo Asset Management har fyra anställda, och ägs till 51% av Melker Schörling, Mikael Ekdahl och Carl-Henric Svan berg. Resterande 49% ägs av bolagets anställda och ledning och många har betydande personliga insatser i fonden.

Adrigo är latin och betyder ”att växa, att förhöja” och med en avkastning på på 54,8 % justerat för utdelning, har fonden onekligen växt.

Adrigo investerar inte i företag där man inte till fullo förstår affärsidén eller aktiens värdering. När placeringar väljs fokuserar man på avkastning i för hållande till risk framför andra faktorer som bransch, indexvikt eller storlek på företag.

Adrigo använder sig av fundamental analys dvs man analyserar ett företags ekonomiska siffror, träffar företagsledningen och ibland även andra personer som har god insikt i företagets eller branschens utsikter

Vidare säger man att även om analysen ger en bra bild är fältarbetet minst lika viktigt. Varje år träffar Adrigo över 150 företag på den nordiska marknaden, där man lär känna ledning och personal men också leverantörer, konkurrenter och kunder

Som ett tillägg till informationen som man får från företagetsledning, hemsida och rapporter så söker Adrigos förvaltare aktivt efter alternativ information ochså, vilket kan innebära att man  intervjuvar konkurrenter till bolagen som analyseras, eller konsulter som är aktiva i den branschen som  undersöks.

Adrigo är inte låsta vid någon speciell värderingsmodell, men tittar i första hand på kassaflödesbaserade modeller. Kassaflödet blir en allt viktigare variabel i värderingen i takt med att redovisningsförändringarna blir allt krångligare, anser man. Några exempel på områden som Adrigo inte investerar i är biotech och exploateringsbolag, där det är omöjligt för en utomstående att göra en korrekt värdering, menar man. Adrigo använder samma värderingsprocess för både aktieinnehav och blankade innehav.

För att minska riskerna investerar man  huvud sakligen i stora eller medelstora bolag med god likviditet. Portföljen består vanligtvis av 10-20 aktieinnehav och 10-20 blankade positioner.

Nettoexponeringen mot börsen ligger i normala marknader på 20-50%, vilket gör att fonden sällan går upp eller ned lika mycket som börsen vid kraftiga svängningar

Förutom den balanserade portföljkonstruktionen föregås varje investeringsbeslut av en riskanalys. Adrigos förvaltare tittar noggrant på avkastningspotential i förhållande till förlustrisken. Genom att metodiskt arbeta för att reducera risk har risknivån i Adrigo Hedge över tiden varit relativt låg, med en standardavvikelse sedan start som ligger under 6%.

Adrigo Hedge har en fast förvaltningsavgift på 1% per år och en avkastningsberoende avgift på 20%. Om fondens avkastning överstiger fondens benchmark, STIBOR 1M, tillkommer en rörlig avgift på 20% av den överstigande avkastningen.

 

Bild: Göran Tornée (CIO och förvaltare), (VD och analytiker)

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...