Nektar rekryterar och placerar förvaltare i Singapore

Hedgefonden Nektar har rekryterat tre nya förvaltare. Två stationeras vid Brummer & Partners kontor i Singapore och en stationeras i London. Torbjörn Olofsson återvänder till fondbolaget i rollen som arbetande styrelseordförande. Kerim Kaskal lämnar Nektar för rollen som CIO på AP3.

Nektar leds från Stockholm med portföljförvaltare också i London och snart även i Singapore. Etableringen i Singapore är ett naturligt steg med tanke på den växande roll Asien har i den globala ekonomin. Förvaltningen i Singapore kommer att ledas av David Hong, tidigare Morgan Stanley i Hong Kong där han var chef för FX & Emerging Markets Group Asia. Samtidigt har Panich Prompat anställts, även han från Morgan Stanley Hong Kong där han var Executive Director, FX & Emerging Markets. Båda har lång och gedigen erfarenhet av ränte- och valutahandel.  De börjar hos Nektar i oktober och kommer inledningsvis att vara stationerade i Stockholm innan de återvänder till Singapore. I oktober börjar dessutom Magnus Hallengren som portföljförvaltare vid Nektars Londonkontor. Magnus har de senaste sju åren arbetat på Goldman Sachs där han var Executive Director specialiserad på räntemarknader.

Rekryteringarna ska ses som ytterligare steg i Nektars strävan att gradvis expandera inom närliggande förvaltningsområden. Fondens inriktning är oförändrad men rekryteringarna innebär att Nektar tillförs värdefull expertkunskap och erfarenheter som kompletterar den befintliga förvaltningsorganisationen. Samtliga nya förvaltare får ett diskretionärt förvaltningsmandat för fonden Nektar.

Efter tretton år som förvaltare lämnade Torbjörn Olofsson Nektar i oktober 2012. Efter att det senaste året enbart verkat som styrelseledamot i Nektar Asset Management, återvänder han nu och tar rollen som arbetande styrelseordförande för fondbolaget. I sin nya funktion kommer han på heltid att arbeta med bolagets strategi, riskhantering, infrastruktur samt leda styrelsearbetet.

Kerim Kaskal har arbetat som förvaltare hos Nektar i två perioder och delar av tiden dessutom verkat i andra roller, bl.a. som VD för fondbolaget. Han var med från start 1998 till 2004 och återkom som portföljförvaltare 2008. Kerim har nu bestämt sig för att lämna Nektar och tillträder i oktober rollen som CIO på AP3 (tredje AP-fonden).

– Det är glädjande att vi attraherar internationella toppkrafter när vi expanderar och vi ser med tillförsikt fram emot etableringen i Singapore och förstärkningen i London. Vi är också mycket glada att välkomna Torbjörn Olofsson tillbaka till det dagliga arbetet på Nektar. Torbjörn har djup kunskap och erfarenhet som hjälper oss att utveckla Nektars växande och alltmer komplexa verksamhet. Slutligen vill vi tacka vår vän och kollega Kerim Kaskal för alla de år han starkt bidragit till Nektars verksamhet. Vi önskar honom lycka till på AP3, säger Kent Janér, förvaltningsansvarig och avgående styrelseordförande i fondbolaget.

Hedgefonden Nektar är inriktad mot räntemarknader, relativ värdering och makroekonomisk utveckling. Fonden förvaltar idag omkring 30 miljarder kronor. Från oktober består Nektars organisation av 24 medarbetare varav 12 portföljförvaltare. Förvaltningsansvarig är Kent Janér.

 

Bild: (c) SergeyIT—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.