Asset allocation fonder; populära men vad gör de?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Asset allocation-fonder har ökat i popularitet de senaste åren då de ska vara mer diversifierade än tex aktiefonder och blandfonder. Men gör inte en asset allocation förvaltare samma sak som varje livbolag, pensionsförvaltare eller för den delen ”endowment” förvaltare? Hedgenordic kontaktade Gustav Gennow på Inscap för att höra deras syn på asset allocation.

Vad är asset allocation? Det betyder tillgångsallokering. Intet nytt under solen, utan idén är urgammal och bygger helt enkelt på att inte lägga alla ägg i en korg. De flesta förvaltare av större portföljer tar positioner i olika tillgångsslag för att diversifiera och sänka risken. Klassiskt exempel är pensionsbolagen som äger fastigheter, aktier, obligationer och i vissa fall råvaror samt private equity. Asset allocation fonder gör precis samma sak. Man kan säga att asset allocation fonder är förmögenhetsförvaltning eller ”wealth management” i fondform.

Vad säger du om påståendet att asset allocation fonder gör samma sak som en portföljförvaltare? Det stämmer till viss del. Portföljförvaltaren har ett uppdrag att hantera en portfölj för att möta framtida åtaganden vilket kan vara tex pensionsutbetalningar. Asset allocation fonder har en konstant förbestämd risknivå och optimerar positioner i olika tillgångsslag baserat på förväntad avkastning. Dennes mål är att maximera avkastning i förhållande till en given risk. De tu har inte samma målsättning. Portföljförvaltare bygger med fördel en kärna med externa asset allocation förvaltare och sprider därmed förvaltarrisken. Sedan kan portföljförvaltaren ta egna positioner för att möta fluktuationer i sina åtaganden jämte tex pensionsutbetalningar.

Asset allocation har blivit lite av en fluga hos banker och kapitalförvaltare, varför? Går man tillbaka i tiden några år och tittar på fondutbudet för privatpersoner så fanns endast aktie- och räntefonder samt blandfonder. Idag finns ett stort utbud av fonder som investerar i olika tillgångsslag. Eftersom modellen att diversifiera över olika tillgångsslag är sund och det idag går att göra det i fondform så är det naturligt att även småsparare får tillgång till förvaltningsformen.

Inscap marknadsför Kestrel Global Portfolio, en asset allocation fond, berätta kort om den! Vi letar kontinuerligt efter fonder som passar småsparare men som samtidigt möter de hårda krav som en institutionell investerare ställer. Tex ska förvaltaren ha en lång dokumenterad avkastningshistorik, fonden ska vara transparent vad gäller vilka värdepapper den köper, kostnaderna ska vara låga och det operationella arbetet ska vara systematiskt och kontrollerat. John Ricciardi som förvaltar fonden kontaktade oss för en tid sedan och berättade att han slutat förvalta åt Guinessfamiljen för att starta en egen fond med hjälp av såddkapital från en av AP-fonderna. Han bad så oss om hjälp att bygga tredjepartsdistribution. Vi gillar John för förvaltningen bygger på samma modell som John använt och utvecklat under mer än 30 år, så det är ingen dagslända. Investeringsbesluten bygger på miljoner systematiskt inhämtade och analyserade makrodata. John har bevisligen klarat historiens värsta stålbad och det utan att gå ur marknaden, inklusive under 2008 då han var fullinvesterad. Sedan har John historiskt sett haft en överavkastning jämfört med en passiv portfölj, men det är ju en annan fråga, att välja aktiv eller passiv förvaltning.

Har du några generella tips vid val av asset allocation fond?

Asset allocation kan vara en dyr förvaltningsform om underliggande positioner tas genom att fonden investerar i andra fonder och blir så kallad fond-i-fond. Sen bör man titta på hur förvaltaren tar exponering mot olika tillgångsklasser. Att investera i råvaror genom börsnoterade råvarubolag är inte speciellt lyckat eftersom det ger en mycket hög beta vilket inte är syftet med asset allocation.

 

 

 

 

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.