Bättre kvalitet ökar Movestics marknadsandelar

Movestic ökar sina marknadsandelar på fondförsäkring kraftigt. På kärnmarknaden, tjänstepension exklusive kryssval, ökar man från 8,2% andra kvartalet 2012 till 13% andra kvartalet i år. Även på totalmarknaden för fondförsäkring ökar man sina andelar, från 5,6% andra kvartalet 2012 till 7,9% andra kvartalet 2013.
Utvecklingen  är positiv både i gamla produkter och i de nya planer och produkter som lanserats under senare tid.
“Vi har fokuserat mycket på att öka kvaliteten i framförallt service, administration och marknadsstöd. Nu ser vi både i våra interna och i externa undersökningar att kundnöjdheten ökar. Våra ökade marknadsandelar är en direkt konsekvens av vår bättre kvalitet”, säger Per Friman Marknadsdirektör på Movestic.
Även avseende depåförsäkring ökar Movestic. Sedan relanseringen av en ny depåprodukt för ett år sedan har andelarna av sk övrig livförsäkring tredubblats. (Pressmeddelande)
Bild (c) mipan—Fotolia.com
Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.