Förändrade regelverk driver vikten av operationell due diligence

London (HedgeFonder.nu) -Förändrade regelverk driver vikten av krav på operationell due diligence bland hedgefondinvesterare och många ODD har numer vetorätt i investeringsbeslutsprocessen.

Enligt Deutsche Banks Hedge Fund Groups andra årliga undersökning om operationell due diligence anser nästan tre-fjärdedelar att en fonds compliance och regelverk är topp-prioritet för 2013. Undersökningen tillfrågade 68 instutionella investerare globalt med US$2.13 miljarder i kapital med hedgefondallokeringar om US$724 miljarder.

Operationell due diligence har fortsatt att växa i betydelse och 70% av ODD-teamen har nu en explicit vetorätt i investeringsbeslutsprocessen vilket även har utnyttjats i nästan 10% av manager review fall. Ytterligare ett annat tecken på det inflytande som ODD-team nu har är att 63% av investerare inte omprövar beslut att inte investera i en fond om ODD-teamet tidigare utnyttjat sin vetorätt.

Undersökningen visar också att djupet och bredden av ODD är viktig för investerare där 80% av de tillfrågade har ett dedikerat ODD och investerare utför ca 50 förvaltar reviews per år. Investerare ökar även fokus på kostnader och majoriteten av de tillfrågade tolererar inte alls eller väldigt sällan kostnader för icke-research relaterade resor eller annan kompensation till anställda som betalas av fonden. Men 40% accepterar kostnader som regelverksrapportering.

Oberoende bolagsstyrning förväntas och majoriteten av de tillfrågade föredrar åtminstone tre styrelseledamöter, inklusive två oberoende. Nästan en fjärdedel utnyttjar sin vetorätt i en investering på grund av brist på oberoende bolagsstyrning.

Andra viktiga punkter som investerarna tog upp i undersökningen var  att start-up förvaltare måste investera i anställda och processer. Investeringar i humankapital och korrekt ansvarsfördelning rangordnades som de två högsta operativa rekommendationerna för start-up och nya förvaltare.

Vidare sa de tillfrågade att förvaltarna ska förvänta sig en grundlig genomgång av all operationell verksamhet under ett on site-besök. Nästan 60% iakttar den dagliga operationella verksamheten i en typisk ODD genomgång, där man använder sig av en ’trust but verify’ strategi för att bekräfta att det som finns i förvaltanas dokumentation.

Daniel Caplan, Europeisk chef för Global Prime Finance på Deutsche Bank, sade i ett uttalande att hedgefonder har fått imponerande kapitalflöden från instutionella investerare i år och ODD-team är nu en viktig del av investeringsbeslutsprocessen.

Pam Kiernan, global chef för Hedge Fund Consulting på Deutsche Bank, tillade att undersökningen visar hur viktig ODD är för hedgefonder då industrin genomgår en fortsatt evolution. Hon anser att ODD-team har utvecklats sofistikeringsgrad och ger värdefulla insikter om hur förvaltare kan förbereda sig.

Bild: (c) shutterstock—mills21

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.