CTA

FRM: Hedgefondsavkastning fortsatt stark i maj

London (HedgeFonder.nu) – Den senaste tidens positiva avkastning bland hedgefonder fortsatte under maj månad då HRFX Global Hedge Fund Index slutade på +0.75%, den sjunde månaden i rad med positiv avkastning.

Enligt FRMs månadssammanfattning hade Global Macro-strategier den största spridningen på avkastning där CTA-förvaltare tappade nästan all avkastning man fick under april medan diskretionära Makro-förvaltare genererade hög avkastning.

Managed Futures-förvaltare tappade i maj, efter en stark månad i april. Flera trender som fungerat i april vände om i maj såsom Nikkei och den japanska valutan. Långsiktiga långa positioner på obligationsmarknaderna tappade också då obligationsräntorna på de utvecklade marknaderna steg.
FRMs åsikter om managed futures förvaltare förblir densamma trots vinsterna i april och förlusterna i maj då man anser att miljön är rätt för fortsatta bra avkastningsmöjligheter. Den största risken för dessa förvaltare är ifall de ekonomiska stimuluspaketen drastiskt minskar för tidigt.
Diskretionär Global Makro var en av strategierna med bäst avkastning under maj. De hade bättre positioner i Japan än de mer systematiska förvaltarna och var snabbare i reaktionen på förändringarna.

Equity long-short förvaltare i både Europa och USA tjänade pengar under maj då aktiekurserna gick upp även om vinsterna försvagades av en volatilitetstopp och en svag nedgång av värdena under andra halvan av månaden.

Kredit long-short förvaltare såg en uppgång i avkastningen. FRM har under en längre tid förespråkat long-short förvaltare på kreditsidan istället för long-only förvaltare eftersom spreadarna gett en dålig för-och nackdels relation.

Statistical Arbitrage förvaltare i Asien fick en bra start på 2013 då de kunde dra fördel av riktiningen på marknaden. Den positiva trenden kom av sig i maj då försäljningen av Nikkei och andra Asiatiska index ledde till förluster för momentum strategierna.

FRM ser maj månad som en liten svacka på ett annars starkt år för Statistical Arbitrage förvaltare. Medan Asiatiska Statistical Arbitrage-förvaltare led under månaden drog Volatility Arbitrage-förvaltare nytta av situationen precis som Convertible Bond Arbitrage förvaltare.

Råvaruförvaltare avlutade månaden oförändrade även om det fanns stora skillnader mellan olika förvaltare. Miljön torde vara positiv för råvaruförvaltare så länge volatiliteten är baserad på fundamentala faktorer.

Det är förtsättningsvis svårt att få avkastning på tillväxtmarknaderna då handel som fungerat i flera månader ändrades i maj såsom exponering till obligationsmarknaden.

Bild: (c) shutterstock—LongQuattro

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.