Ny styrelse och nya medlemsbolag i Fondbolagens förening

Fondbolagens förening – Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning, omvaldes till ordförande i Fondbolagens förening för ytterligare ett år vid föreningens stämma. Föreningens nya styrelse består nu till mer än hälften av kvinnliga ledamöter. Två nya medlemsbolag beviljades medlemskap i Fondbolagens förening.

Vid Fondbolagens förenings stämma den 22 maj valdes en ny styrelse för föreningen. Tre nya ledamöter valdes in. Eva Gottfridsdotter-Nilsson, ordförande i Fondbolagens förening, kommenterar vad hon tycker är viktigast för föreningen framöver.

”Föreningen ska i sitt arbete alltid utgå ifrån spararnas intressen och verka för en sund bransch på en marknad där konkurrensen fungerar väl. Det är viktigt både för spararna och för fondbolagen att konkurrens sker på lika villkor både på den svenska marknaden och internationellt. Jag kommer att fortsätta verka för detta som ordförande i en mycket aktiv förening. Sparande är viktigt både för hushållens välfärd, företagens finansieringsmöjligheter och för samhället i stort. Fonder kan erbjuda mångfald och tillgodose olika önskemål, men främst vill jag betona långsiktighet, inte minst för pensionssparare, och med siktet inställt på hållbara och ansvarsfulla investeringar”, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.

Fondbolagens förening har också glädjen att välkomna två nya medlemsbolag. Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades att bevilja M & G International Investments medlemskap i föreningen och att bevilja KPMG associerat medlemskap.

Fondbolagens förenings styrelse:

Ordförande:
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning omval

Vice ordförande:
Peter Branner, SEB Fonde, omval

Övriga ordinarie ledamöter:

Per Wennberg, Skagen Fonder, omval
Johan Wigh, East Capital Asset Management, omval
Helena Hillström, Didner & Gerge Fonder, omval
Liza Jonson, SPP Fonder, omval
Tomas Hedberg, Swedbank Robur, nyval
Javiera Ragnartz, Handelsbanken Fonder,nyval
Maria Rengefors, Nordea Fonder,nyval

 

Bild: (c) shutterstock—Andrii Muzyka

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.