- Advertisement -
- Advertisement -

Abenomics: Räddare i nöden för Japan?

- Advertisement -

London (HedgeFonder.nu) – Under det första kvartalet växte den japanska ekonomin med 3.5% på årsbasis, möjligen den bästa tillväxten inom G7. Nikkei har gått upp med 80% sedan botten nåddes 6 månader sen och under den tiden har den Japanska valutan, Yen, tappat mark gentemot dollarn.

Under Opalesque Japan Roundtable diskuterade erfarna investerare orsakerna till denna tillväxt och uppgång.

Deltagarna menar att den explosionsartade uppgången på aktiemarknaden orsakades av att den otroliga, historiska marknadsnedgången möttes av ett dramatiskt regimskifte i Japans makroenomiska politik.

Detta regimskifte är ett resultat av LDPs valvinst 2012 och Shinzo Abes tillträde som premiärminister och utnämnandet av Haruhiko Kuroda som centralbankschef i Mars 2013. Kuroda anses vara en självständig tänkare och ljusår från de konsensussökande byråkraterna som har dominerat politiken i 20 år. Redan vid hans första möte efter att ha tillträtt offentliggjorde han ett stimulanspaket som är ungefär tre gånger så stort, i relation till Japans ekonomi, som de stimulanspaket man antagit i USA.

Abe beskriver sin ekonomiska politik som tre pilar; monetär, fiskal och strukturella reformer med målet att öka privata investeringar och konsumtion. Den tredje pilen kommer bara att skjutas om Abe vinner valet i överhuset i juli.

Rory Kennedy, COO på Rogers Investment Advisors i Tokyo, anser att återhämtningen som vi ser kunde ha skett flera år sen men både Japan och hedgefondsindustrin drabbades av flera hårda smällar. Först kom 2008 med Lehman kraschen och Madoff-skandalen och medan resten av världen var på väg tillbaka drabbades Japan av jordbävning och tsunami-katastrofen. Sen kom Greklands-chockerna 2011 och 2012 med mer globala problem och den lokala Japanska hedgefondmarknaden led av AIJ skandalen, vilken var en Madoff-liknande skandal i mindre skala.

Kennedy säger vidare att i början på de senaste tre åren, inklusive 2012, såg det ut som om japanska aktier började en uppgång och mäklarna började spekulera om att detta nu var Japans år. Men varje gång kom något utifrån och slog tillbaka Japans uppgång. Han menar att folk inte borde vara förvånade över uppgången nu, eller så har man inte tittat på Japan på länge. Kennedy anser dock att skillnaden nu är policyändringarna som träder i kraft.

Yasuhito Doi, chef for produktutveckling på Astmax Asset Management, anser att det inte är rätt tidpunkt att sälja japanska aktier nu men anser också att det är svårt att säga när den tiden kommer. Han är mer orolig för obligationsmarknaden och menar att ifall Abenomics kan kontrollera ränteläget kommer det att gå bra och investerare kan vara nöjda. Men skulle räntorna höjas för mycket eller för snabbt kommer de japanska bankernas kapital att sjunka i värde vilket kan ha en stor påverkan på den japanska ekonomin generellt. Doi intar en försiktig position gentemot investeringsklimatet totalt sett i Japan. Han ser också att kunder som pensionsfonder fortfarande inte för traditionella investeringar i aktier.

På grund av Japans åldrande befolkning måste många av dessa fonder betala ut mer i pensioner än de får in från den nya generationen och har därför inte någon hög risktolerans och vill därför undvika volatiliten som aktier bär med sig men har inte heller självförtroende nog att investera i hedgefonder. Han ser tecken på diversifiering till alternative tillgångsklasser som solenergi och även om trenden inte är stor kan detta vara en möjlighet för alternativa förvaltare att arbeta med Japanska pensionsfonder i framtiden.

De investerare som hittills har kunnat dra nytta av detta är de som har globala allokeringar som strategi och har då allokering i Japan. Christopher Wells, Partner på White & Case menar att dessa investerare antagligen de senaste åren önskat att de inte varit tvungna att investera i Japan men är glada över det idag. Andra vinnare är lokala spelare och även momentumdrivna traders.

Förutom de ovan citerade deltagarna deltog även Peter Taker från Arcus Research och Masahiro Koshiba från United Managers Japan i diskussionen.

Bild: (c) shutterstock—George Bailey

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -