- Advertisement -
- Advertisement -

Nordeas Börsbarometer: Stark börsoptimism hos svenskarna

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Spararna är positiva till börs och alternativa investeringar – det blir slutsatsen när Nordea frågade 1000 sparare om hur man ser på investeringar framöver. “Vi ser tecken på en begynnande global ekonomisk återhämtning och med Stockholmsbörsens starka exportprägel är förutsättningarna för en uppgång goda”, säger Henrik Lundin, chefsstrateg på Nordea, som delar den optimistiska synen på Stockholmsbörsen.

Män är betydligt mer optimistiska till börsen än kvinnor och den positiva attityden stiger med ålder och lön. Bland männen uppger 58 procent att de tror på en börsuppgång, jämfört med bara var tredje kvinna. Andelen börsoptimister är störst bland smålänningar och lägst bland boende i Sydsverige.

“Kvinnor är generellt sett lite försiktigare i sitt val av sparande och det har under stora delar av 2000-talet varit en framgångsrik metod. Självklart bör de ändå ta för sig av de möjligheter som finns till en ännu bättre avkastning”, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

Svenskarna räknar med att aktier/aktiefonder ger den högsta avkastningen under de kommande 12 månaderna. Skuldkrisen i Europa är den största källan till oro för en sämre utveckling. Näst högst avkastning bedöms alternativa investeringar ge, till exempel hedgefonder, fastigheter och råvaror.

“Aktier och aktiefonder har börjat året starkt och jag tror den trenden kan hålla året ut. Det ser tuffare ur för obligationer och obligationsfonder mot bakgrund av det extremt låga ränteläget – det speglar sig också i hur svenskarna svarar”, säger Henrik Lundin.

Fyra av tio planerar att öka sitt sparande, främst bland dem under 40 år, men bara drygt hälften har en plan för sitt sparande. En majoritet av dem som planerar att öka sitt sparande väljer kontosparande/korträntefonder, trots att aktier/aktiefonder bedöms ge den högsta avkastningen.

“Kontosparande är en utmärkt sparform för det buffertsparande som jag tycker att alla ska ha. Men därutöver finns det så mycket mer att få ut av sitt sparande”, säger Ingela Gabrielsson.

En majoritet tror att tillväxtmarknaderna får den bästa börsutvecklingen, följt av Stockholmsbörsen.

“Med tanke på svenskarnas förkärlek för tillväxtmarknader, förvånar det mig inte att tilltron till dessa marknader det kommande året är stor. Man bör dock hålla isär förutsättningarna för ekonomisk tillväxt med börstillväxt. Tillväxtländernas börsutveckling har varit betydligt sämre i år jämfört med exempelvis den i USA och Sverige”, säger Henrik Lundin.

Bild: (c) shutterstock—mojito.mak

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -