Brummer Multi-Strategy introducerar utdelande andelsklass

Stockholm (HedgeFonder.nu) – För att möta efterfrågan från stiftelser och andra investerare kommer den svenska hedgefondförvaltaren Brummer & Partners under våren 2013 att introducera en utdelande version av fonden Brummer Multi-Strategy. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fonden kommer att dela ut värdeutvecklingen sedan föregående utdelningstillfälle, dock högst 5 procent men inte mindre än 3 procent. Den första utdelningen kommer att betalas ut i november 2013.

Brummer Multi-Strategy är en fond som investerar i Brummer & Partners hedgefonder. Målet för fonden är att uppnå en stabil, okorrelerad och positiv avkastning över tiden, oavsett marknadsutveckling, vilket skall uppnås genom att de ingående fonderna har olika förvaltningsstrategier med låg inbördes korrelation. Brummer Multi-Strategy har historiskt gett en årlig avkastning på 8% (efter avgifter) och har aldrig haft ett negativt år. Hittills i år har fonden givit +1,8%. Under 2012 uppgick avkastningen till +4,4%.

Fonden är efterfrågad av stiftelser och andra investerare som vill få kassaslöden i form av utdelningar, i en tid då räntor fallit kraftigt. På detta sätt kan det skapas utdelningsbar direktavkastning från andra tillgångsslag än räntebärande instrument och aktier. Brummer Multi-Strategy tar inte ut några fasta eller prestationsbaserade avgifter. Arvodet tas enbart ut i de underliggande fonderna.

Minsta investering i den nya utdelande versionen av Brummer Multi-Strategy är 100 000 kronor. Första handelsdag är den 1 maj 2013 och teckningsanmälan skall lämnas senast den 19 april 2013. Därefter kommer handel i fonden att ske månadsvis.

Bild: (c) shutterstock—Igor Iakovlev

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.