Marknaderna är avvaktande

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Marknaderna har börjat tappa i styrka efter en tid av börsoptimism. Om detta är början på en större rekyl eller en andhämtning inför en fortsatt uppgång återstår att se. Själv tror jag dock på det första scenariot. Det ska mycket till för att den starka utvecklingen ska fortsätta och det fundamenta som ska stödja en ytterligare uppgång finns inte på plats idag.

FED har börjat indikera att man kanske ser slutet på kvantitativa lättnader i och med att arbetslösheten närmar sig 7 procent. Det anses nämligen vara en tillräckligt låg nivå på arbetslösheten för att man ska sluta med sina lättnader. I en första fas kan tillgångsköpen reduceras till 75 miljarder dollar per månad jämfört med dagens 85 miljarder.

Samtidigt kommer ny statistik som visar att vi kanske inte är där ännu. Produktiviteten i USA minskade nämligen med 2,0 procent i årstakt under fjärde kvartalet, vilket var mer än den väntade nedgången på 1,4 procent. Även antalet nya arbetslösa, 366 000 personer, var fler än väntade siffran på 360 000 under vecka 5.

I Europa ökade industriproduktionen i såväl Tyskland som Storbritannien under december jämfört med november. Det blev 0,3 procent för Tyskland och 1,1 procent för Storbritannien. På årsbasis är det dock fortfarande nedgångar på 1,1 procent respektive 1,7 procent för länderna.

ECB lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0,75 procent. Just nu känns det som att allt i Europa styrs av hur pratglad ECB-chefen Mario Draghi är. Efter den senaste tidens kraftiga förstärkning av euron var Draghi ute i samband med räntebeskedet och berättade vid en presskonferens att inflationen har sjunkit och att inflationstakten i euroområdet väntas sjunka under 2 procent de närmaste månaderna. Han sa också att ECB ser en svag tillväxt i euroområdet i början av 2013, innan en gradvis återhämtning inleds under senare delen av året. En stark euro är det sista som Europa behöver just nu, men Draghi lyckades även den här gången styra marknaden och euron försvagades efter hans kommentarer.

Något som överraskade marknaderna positivt i fredags var den starka uppgången i Kinas export som hamnade på 25 procent jämfört med förra året. Förväntningarna låg på en 17-procentig uppgång.

Efter en stark uppgång för risktillgångar under januari, blev första veckan av februari något svalare med små förändringar, mestadels nedåt. Det globala aktieindexet MSCI All Country World backade med 0,5 procent under veckan medan Stockholmsbörsen gick upp med 0,1 procent. Råvaror tappade också lite och råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) avslutade veckan med en nedgång på 0,1 procent.

Räntorna backade överlag efter den kraftiga uppgången under januari. Den amerikanska 10-årsräntan sjönk 8 punkter till 1,95 procent och den svenska motsvarigheten gick ned 1 punkt till 1,98 procent. På valutamarknaden tappade kronan mot såväl dollar som euro, dock mest mot dollar. Amerikanska dollarn klättrade 2,2 procent till 6,45 kronor och euron gick upp 0,2 procent till 8,62 kronor under månaden.

 

Bild: (c) aboutpixel.de—Thomas-Pieruschek

Share.

About Author

Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.