- Advertisement -
- Advertisement -

Patrik Brummer och Klaus Jäntti kommenterar 2012

- Advertisement -

Brummer & Partners samlade förvaltningsresultat 2012 avspeglat i Brummer Multi-Strategy blev 4,4 procent. Detta är en förbättring jämfört med 2011, men är under fondens genomsnittliga årsavkastning som sedan fondens start i april 2002 varit 8 procent.

Vi kan konstatera att risknivån (i termer av Value-at-Risk) i Brummer Multi-Strategy under 2012 var ovanligt låg och detta har huvudsakligen tre förklaringar. Förvaltarteamen har delvis haft olika marknadsuppfattningar och i vissa fall har marknadsexponeringarna tagit ut varandra. Vissa förvaltarteam har över lag varit mer försiktiga i sitt risktagande än vanligt och haft fokus på att skydda kapitalet. Dessutom har marknadens volatilitet varit låg under 2012, med undantag för början av sommaren.

FÖRVALTARTEAMEN

Vi verkar inom en bransch där inträdesbarriärerna för att starta nya hedgefonder successivt höjts de senaste åren. Denna utveckling drivs av ökade krav från investerare, lagstiftare och myndigheter, och berör särskilt funktioner för regelefterlevnad och riskkontroll. Brummer & Partners är väl positionerade på denna marknad. Den förvaltarmiljö vi erbjuder är attraktiv för skickliga förvaltarteam där vår erfarenhet och solida infrastruktur uppskattas, i kombination med vår affärsmodell som präglas av entreprenörskap och intressegemenskap. Under året har vi utvärderat och träffat många duktiga förvaltarteam.

I november beslöt vi att tillsammans med två erfarna makroförvaltare starta en ny diskretionär global makrofond som förvaltarna gett namnet Canosa.

Klaus Jäntti
Klaus Jäntti

Den nya fonden kommer att förvaltas från London och beräknas starta under andra kvartalet 2013 under förutsättning att fondbolaget erhåller nödvändiga tillstånd från brittiska finansinspektionen FSA.

Under första halvåret löste Brummer & Partners och Brummer Multi-Strategy in sina andelar i fonden Orvent, då kvaliteten i förvaltningen tyvärr inte motsvarade våra förväntningar.

Den nya fonden Carve startade i november 2012. Carve är en global aktie- och kredithedgefond som kombinerar långa/korta aktiestrategier med kapitalstrukturarbitrage. Fonden rönte stort intresse bland investerare var en av de större hedgefondlanseringarna i Europa 2012.*

Under året växte gruppens förvaltade kapital måttligt, från 96 miljarder till 100 miljarder vid årets slut, vilket gör oss till Europas femte största hedgefondförvaltare. Vår kundbas växer både bland privatpersoner och institutioner och vi möter en allt större efterfrågan från internationella investerare.

FÖRSÄKRINGSBOLAGET

Pensionssparande har på flera sätt kommit i blickpunkten i den allmänna debatten under året. Detta är positivt eftersom marknaden för exempelvis tjänstepensioner har brister i funktionssätt och produktutbud samtidigt som spararna inte har möjligheten att rösta med fötterna om de är missnöjda med sin pensionsförvaltare. Det är i ljuset av detta man ska se vårt stora engagemang i frågan kring fri flytträtt av pensionssparande. I september presenterade livförsäkringsutredningen sitt betänkande och som första aktör lämnade vi i början av januari 2013 vårt remissyttrande till Finansdepartementet. Vi ser med tillförsikt fram emot en framtida pensionsmarknad där individerna själva kan välja kapitalförvaltare för sitt pensionssparande.

Vår utgångspunkt när vi gått in på denna marknad är att pensionsspararens intressen måste få mycket större utrymme. Detta leder osökt till själva kapitalförvaltningen som är det kritiska elementet i pensionssparande. Vi menar att kärnan i vår kapitalförvaltning, fonden Brummer Multi-Strategy, är utmärkt för pensionssparande tack vare sin stabila årliga riskjusterade avkastning. I vårt försäkringsbolag kan kunderna kombinera vår kapitalförvaltning med ett brett urval av index- och räntefonder till låga eller inga förvaltningsavgifter.

I augusti 2012 tillträdde Mats Langensjö som verkställande direktör för Brummer Life Försäkringsaktiebolag. Han tillför erfarenhet och kunskap inom både kapitalförvaltning och pensioner till gruppen och vår affärsstrategi. Målet är att med vårt försäkringsbolag vara väl positionerade när pensionsoligopolen väl öppnas upp vilket vi hoppas sker senast 2015.

MATEMATIKENGAGEMANG

Vårt engagemang för svensk matematik är sällsynt lämpligt med tanke på den verksamhet vi bedriver och att vi själva är beroende av matematisk kompetens. Det är samtidigt väldigt tillfredsställande att få bidra till nya generationers intresse för matematik och därmed kombinera egennytta med samhällsnytta.

Brummer & Partners stödjer sedan 2010 Svenska matematikersamfundet som arrangerar Skolornas matematiktävling, en viktig plantskola för Sveriges unga matematiktalanger. Vid finalen i november tog Mårten Wiman från Danderyds gymnasium hem segern och belönades med 2012 års Brummer & Partners-pris.

Matematiklärare har ett svårt och viktigt uppdrag och vi utanför skolan behöver uppvärdera deras insatser och status. Vi breddar nu vårt stöd till just matematiklärarna genom att finansiera Kleindagarna 2013 som arrangeras av Svenska kommittén för matematikutbildning och världsledande Mittag Leffler-institutet. Här möts gymnasielärare och högskolelärare för att utveckla pedagogik och lektioner för gymnasieskolan. Med vårt bidrag kan denna viktiga verksamhet fortgå och spridas till fler lärare online.

Vi är också en av Moderna museets huvudsponsorer. Moderna Museet är det ledande konstmuseet i Norden och har en av Europas främsta samlingar av modern och samtida konst.

Vi arbetar oförtrutet vidare med att utveckla vår förvaltning i syfte att skapa förutsättningar för att även i framtiden åstadkomma god riskjusterad avkastning.

http://brummer.se/sv/Nyheter/2013/Arskommentar-fran-Patrik-Brummer-och-Klaus-Jantti/

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...