Varför köpa hälsovårdssektorn under 2013? Henrik Rhenman, Rhenman Healthcare Equity L/S, svarar

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Läkemedelssektorn är redan på ”ATH” – ja, du läste rätt: All Time High! Detta är från ett tekniskt perspektiv väldigt viktigt, sektorn har brutit ut uppåt. Det är väldigt intressanta tider på grund av att de flesta sektorerna är i en uppåtgående trend samtidigt. Japanska läkemedelsbolag går till exempel mycket bra. En sektor som fortfarande ligger under sin högsta nivå under 2012 är ”managed care”, en av de bästa sektorerna under de senaste tio åren. Vad är anledningen till detta? Jo att investerare väntar på förhandlingar och beslut kring budgettak och potentiella besparingar inom Medicare och Medicaid.

Hälsovård går bra. Efterfrågan på hälsovård ökar överallt, särskilt inom tillväxtländerna. Hur är det med åtstramningar? Det har redan varit en viktig fråga en tid, men kommer att vara mindre hämmande när vi ser framåt. Generellt sett kommer marknaderna för hälsovård att växa något snabbare framöver, från förväntade 5-6% per år till 6-7% på global basis. Kanske inte så mycket till acceleration jämfört med cykliska sektorer, men stabil efterfrågetillväxt är tämligen attraktivt i osäkra tider.

De stora läkemedelsbolagen börjar bli intressanta igen. Hög direktavkastning, låga P/E-tal jämfört med för tio år sedan, högt fritt kassaflöde, stabila priser, samt fortfarande potential till stora kostnadsneddragningar och hög andel variabla kostnader som gör företagen finansiellt mycket flexibla.  Biotech-bolagen växer mycket snabbare och är väldigt intressanta förvärvkandidater för de stora läkemedelsbolagen.

Den enda del av sektorn som fortfarande måste bevisa att framtidsutsikterna verkligen håller på att förbättras är medicinteknik. 2013 kan därför bli ett väldigt intressant år då allt vänder efter flera år av långsam tillväxt. Tillväxtmarknaderna kan vara den saknade pusselbiten för dessa företag. Det tror jag!

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.