- Advertisement -
- Advertisement -

Traction Fonder: Positivt i november

- Advertisement -

London (HedgeFonder.nu) – Traction Fonder, som förvaltar tre fonder med olika inriktning, hade en positiv månad i november då samtliga fonder slog index.
Small Cap, som investerar i små och medelstora företag på den svenska aktiemarknaden, gick upp med 0,39 procent under månaden och under motsvarande period gick OMX Small Cap-index ner 1,68 procent och OMXS30-index gick upp med 3,21 procent. Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden var vid november månads slut cirka 70 procent.

Fonden har sedan start utvecklats bättre jämfört med OMX Small Cap-index och fonden har dessutom haft en mycket lägre risk än aktiemarknaden. Avkastning under 2012 till slutet på november var 16.21% jämfört med index på 1.25%. Fonden har sedan start haft 52% positiva månader.
Fonden Yield gick under november upp 1,03 procent. Den långa räntan på en tvåårig Statsobligation gick ner svagt under månaden och även den korta räntan SSVX90 dagar gick ner svagt under månaden. I ett uttalande säger Traction: ”Vi tror kortsiktigt på en stigande kortränta och en svagt stigande långränta den närmaste månaden. Den globala konjunkturen har mattats av vilket påverkat både de korta och långa räntorna. Konjunkturen kommer att ta fart igen men troligen först någon gång under första halvåret 2013.” Fonden har haft 54% positiva månader sedan start.

Yield är en aktivt förvaltad räntefond vars investeringar skall vara högavkastande. Fondens målsättning är att ge en avkastning på omkring 5 procent årligen till en begränsad risk.

Fonden placerar främst i räntebärande instrument av olika slag och karaktär. Till största delen kommer Yield att investera i företagsobligationer, Mortgage-Backed Securities och företagscertifikat, men även konvertibler och preferensaktier där man söker en bra värdeutveckling och/eller hög utdelning.
Fonden High Yield gick under månaden upp med 1,17 procent och har haft 80% positiva månader. High Yield är en aktivt förvaltad räntefond och fondens målsättning är att ge en avkastning över en vanlig räntebärande fond men under en aktiefond.

Fonden placerar i räntebärande instrument på de internationella marknaderna. Fonden investerar bl.a. i högavkastande företagsobligationer, MBS och företagscertifikat där man söker en väl avvägd risk i förhållande till avkastning. Innehaven i utländsk valuta valutasäkras till största delen mot SEK.

Bild: (c) shutterstock—AshDesign

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -