- Advertisement -
- Advertisement -

Stella Asset Management stänger ner fonder

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter drygt 9 års förvaltning av Stella Nova och cirka 2,5 års förvaltning av Stella Polaris har styrelsen i Stella Asset Management AB per 2012-12-27 beslutat att avveckla fonderna. Som skäl anger förvaltaren sjunkande volymer på aktiemarknaden, samt en ökad politiskt inverkan på prissättningen av tillgångar i spåren av den finansiella krisen.

Men trots att resultaten inte blivit så som förväntat känner sig förvaltarna ändå nöjda med utvecklingen: ”Sett till resultatet sedan start i Stella Nova och till de omständigheter under vilka detta resultat skapats kan förvaltarna, trots att resultatet understiger målsättningen om 7-10 % i genomsnittlig årsavkastning sett över lång tid, inte vara annat än nöjda. Sedan fondstart har de finansiella marknaderna och världsekonomin genomgått ett antal olika faser.  Sedan starten 2003 har Stella Nova redovisat en månadsavkastning mellan 0 och 1 % vid 57 tillfällen och över 1 % vid 24 tillfällen. 72 % av månadsobservationerna överstiger nollstrecket.”

År 2007 blev Stella Nova utsedd till ”Årets Hedgefond” av Privata Affärer samt Fondmarknaden.se. Samma år blev dessutom Stefan Lindfors utsedd till ”Årets Stjärnförvaltare Hedgefonder” av Dagens Industri/Morningstar.

Om bakgrunden till beslutet att stänga ner fonderna Nova och Polaris säger förvaltarna: ”Volatiliteten på aktiemarknaden spelade en framträdande roll i förvaltarnas val av investeringar. Valet av investeringsstrategier anpassades utifrån den volatilitetsnivå som rådde på aktiemarknaden och positionerna i sig byggde på analyser av den implicita volatiliteten (det vill säga marknadens uppfattning om framtida volatilitet).”

Förvaltningsstrategin gynnades av att aktiemarknaden var volatil, vilket t ex var fallet under andra halvåret 2007. Under stora delar av de efterföljande åren var marknaden dock extremt volatil, vilket var negativt för förvaltningsstrategin. Utöver den extrema volatiliteten, har även det faktum att prissättningen på finansiella instrument i mångt och mycket styrts av politiska beslut skapat problem i förvaltningen.  Förvaltarna har fortsatt arbeta utifrån samma förvaltningsstrategi som tidigare och har haft full tilltro till att de på sikt skulle skapa en god absolut avkastning, med låg korrelation till aktie- och obligationsmarknaden. Under slutet av 2012 förändrades dock läget.

Förvaltaren skriver: ”De sjunkande volymerna på aktiemarknaden i kombination med att förvaltarna tror att det under de närmaste åren fortsatt kommer att vara politiska beslut som till stor del styr prissättningen på finansiella instrument, innebär att förvaltningsstrategin under överskådlig framtid sannolikt inte kommer att leverera ett resultat som förvaltare såväl som andelsägare är tillfreds med. Därmed är det bäst för alla parter att fonderna avvecklas.”

Fondernas portföljer består idag enbart av svenska statsskuldväxlar och likvida medel.

Stella Asset Management AB överlåter förvaltningen tidigast 2013-03-28 till Swedbank AB (publ), som är fondernas förvaringsinstitut. Nästa möjlighet att lösa in sina fondandelar är 2013-01-31.

 

Bild: (c) shutterstock—SuriyaPhoto

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Cleaves Navigates Red Sea Disruptions

Stockholm (HedgeNordic) – Since the onset of the latest Israel-Hamas conflict in October last year, attacks by Houthi rebels in Yemen targeting cargo ships...

RFP: Irish Investor Seeks UCITS-Compliant Commodities Fund

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor is seeking to invest between €25 to €50 million a commodities fund for its fund of funds....

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -