- Advertisement -
- Advertisement -

Dags att avliva myterna om premiepensionen

- Advertisement -

Fondbolagens förening har i dag skickat ett brev till politikerna i Pensionsgruppen och den utredare som just nu genomför en översyn av premiepensionssystemet. Brevet innehåller flera förslag till konkreta förbättringar samt ett bifogat pm ”Fakta och myter om premiepensionen”.

”Premiepensionssystemet har helt enkelt varit bättre än vad som framkommer i debatten. Spararna har inte spekulerat bort sin pension och de flesta uppskattar att möjligheten finns till ett eget val”, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson, ordförande i Fondbolagens förening.

”För att förbättra pensionen för de som i dag är unga borde premien höjas antingen till den statliga pensionen eller genom att stimulera privat pensionssparande.”

Även om föreningens aktiviteter inte är en reaktion på pensionärsorganisationernas aktuella utspel, som bland annat innehåller förslag om att lägga ned premiepensionssystemet och föra över tillgångarna till den allmänna pensionen, ger vi ändå följande korta kommentar kring detta.

Dagens pensionärer berörs till mycket liten del av premiepensionen. Det är förståeligt att man reagerar på en kortsiktig ryckighet i upp- och nedskrivning av pensioner från år till år. Detta är dock inte premiepensionssystemets fel.

”Föreningens förhoppning är att det kommer andra förslag för att rätta till detta, utan att det ska drabba yngre generationers framtida pensioner. De yngre står redan inför faktumet att de sannolikt kommer att behöva arbeta betydligt längre innan de kan ha råd att gå i pension”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

”Behållningen i premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen som är öronmärkt för den enskilde individen. Det är den delen som ger möjlighet till eget engagemang för dem som så önskar och som kan ge möjligheter till lite högre pension i framtiden.”

Det sägs ibland att premiepensionen innebär att spararna spekulerar bort sin pension, att de inte är intresserade av att välja och att det är dyrt. Inget av detta är sant.

Värdeutvecklingen i premiepensionssystemet har sedan starten år 2000, trots flera finansiella kriser, utvecklats bättre än inkomstpensionen, 3,5 jämfört med 2,2 procent i genomsnitt per år.

99 procent av pensionsspararna hade vid årsskiftet en positiv värdeutveckling på sina premiepensionskonton sedan de kom in i systemet.

Spararna är intresserade. Över hälften av spararna (58 %) har gjort ett eget val och står för 74 procent av det förvaltade kapitalet.

Sju av tio uppskattar möjligheten att kunna göra ett eget val till premiepensionen.

Det är sant att färre än två procent av de nytillkomna spararna i 18-årsåldern gör ett eget val under de första två veckorna efter att de har fått sitt första orange kuvert (vilket är vad den siffran mäter). Men, många väljer så småningom. Till exempel under 2011 fick ickevalsalternativet AP7 Såfa 130 000 nya sparare. Samtidigt flyttade cirka 100 000 sparare från AP7 Såfa till andra fonder i premiepensionssystemet.

Rabatten på fondavgiften uppgår i genomsnitt till mer än halva avgiften.

De ursprungliga syftena med premiepensionssystemet har uppfyllts – möjlighet till förbättrad avkastning, riskspridning och att kunna fatta beslut efter egna önskemål.

Självklart kan alltid ett bra system förbättras. Exempelvis tycker föreningen att:

Den värdeökning som visas i Pensionsmyndighetens fondtorg visas utan korrigering för de mycket stora rabatter som ges i premiepensionssystemet. Det innebär att avkastningen där ser lägre ut än vad den faktiskt är och kan ge missvisande underlag vid val mellan fonder. Pensionsmyndigheten har informerat föreningen om att detta ska rättas till.

Både myndighet och bransch bör verka för att kännedomen om rabatterna ökar. Nio av tio känner inte till dessa rabatter.

Information och beslutsstöd bör ytterligare förbättras. Utvecklingsarbete pågår hos myndigheten och föreningen. Exempelvis visar föreningen påwww.fondkollen.se att valet kan förenklas genom att antalet kategorier av aktiefonder halveras jämfört med myndighetens fondtorg.

Privat pensionssparande behöver reformeras. Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara att öppna premiepensionssystemet för privat pensionssparande.

Ytterligare förslag framförs i brevet till utredaren och politikerna.

 

Fondbolagens förening – Jan 31, 2013 10:31 CET

 

Bild: (c) FotolEdhar—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -