Aktieflöden överträffar obligationer för första gången på nästan två år

Stockholm (HedgeFonder.nu) – För första gången sedan början på 2011 överträffade allokeringen till aktier obligationsallokeringen i december 2012, enligt Deutsche Bank. Medan fondförvaltare förblev obenägna att ta på sig mer risk var investerare “risk-on” inför USA:s s.k. fiskala stup.  De senaste sex veckorna var inflödet till aktier $42 miljarder och översteg därmed obligationsinflöden med $28 miljarder.

I kölvattnet av det fiskala stupet menar Deutsche Banks tillgångsallokeringsteam att förvaltarna fortsätter att vikta ner aktier, trots den senaste tidens uppgång. Men en ihållande omfördelning till aktier, vilket har hänt i tidigare cykler då kurserna börjat stiga, skulle ge betydande stöd för aktier.

Deutsche Banks research pekar även på att investerare återigen ser sig om efter högkvalitativa long-short aktieförvaltare. DB menar att anledningarna för det första är att denna strategi har presterat bättre än index under 2012 och att aktieallokeringarna alltjämt ligger ca $1.2 miljarder under trend-nivåerna 2008 vilket gör att investerare nu är försiktigt ’bullish’ på aktiestrategier i väntan på det som kallats för ’the Great Rotation’.

Speciellt Europeiska investerare söker högkvalitativa förvaltare som kan extrahera värde från uppgående, men volatila, aktiemarknader, i.o.m att tillgångarna skiftar bort ifrån obligationer till aktier.

Det finns även ett intresse för event-driven strategier med ett antal Europeiska och Amerikanska investerare som vill ha information om globala förvaltare i denna kategori. Investerarna förväntar sig att dessa förvaltare kommer att ha mer intressanta möjligheter under 2013 i.o.m en eventuell lösning på problemet med det fiskala stupet och en mer stabil makro-bild.

Områden av intresse är generellt förvaltare med credit- och special situations-expertis som opportunistiskt kan investera över hela kapitalstrukturen. Till denna grupp hör även distressed och ’middle-market bank debt’  men även distressed corporate och förvaltning inom statspapper och tillväxtmarknader.

Bland investerare fortsätter även hedgefonds-avgifterna att vara ett ämne som diskuteras och investerare vill se ökat fokus på faktorer som förvaltarens förmåga att generera alpha, baserat på de avsiktliga risker man tar för att utnyttja förvaltarens fördelar, och även diversifieringen av alpha-avkastningen. Men investerare menar dock att avgifterna inte är huvudkriteriet då man utvärderar förvaltare och DBs team noterar att kapitalflöden fortsätter att gå till förvaltare med relativt höga avgiftsstrukturer.

 

 
Bild: (c) shutterstock—Nagy Bagoly Arpad

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.