- Advertisement -
- Advertisement -

Swedbank: Riskerna ökar för mer långdragen konjunkturdämpning

- Advertisement -

 

STOCKHOLM (Direkt) Svensk ekonomi har utvecklats sämre än väntat under hösten och även om bilden är något blandad tyder framåtblickande indikatorer på att den ekonomiska aktiviteten kommer att bli svag resten av året och i början av 2013. Ett snabbt växande antal varsel talar dessutom för att arbetslösheten kommer attstiga under vintern.

Det skriver Magnus Alvesson, ekonom vid Swedbank, i ett marknadsbrev på torsdagen.

“Det innebär att riskerna ökar för att konjunkturdämpningen i svensk ekonomi blir mera utdragen än vi tidigare förutspått, och att därmed arbetslösheten blir högre”, skriver han.

Han skriver att den svenska ekonomin har kylts av betydligt efter ett starkt första halvår och att det framför allt är från utlandet som de negativa impulserna kommer, vilket visar sig i en vikande export.

“Det är främst exporten till euroländerna som har minskat, men även efterfrågan från andra regioner försvagades under tidig höst. Det bekräftar bilden av en bred global konjunkturnedgång”, skriver Mats Alvesson och tillägger att ett positivt tecken är att exportorderingången för investeringsvaror vände upp i september, “möjligtvis ett tecken på att nedgången av exporten bromsar in”.

Den inhemska konsumtionen har hållits uppe bättre, inte minst hushållens konsumtion, som har varit “tämligen robust”. Även arbetsmarknaden har visat en oväntad motståndskraft och sysselsättningen har inte börjat minska. De ökande varslen tyder dock på en svagare utveckling framöver.

Mats Alvesson konstaterar att även framåtblickande konfidensindikatorer visar på en svagare framtidstro bland företagen, främst inom byggsektorn och tillverkningsindustrin. Hushållen och tjänstesektorn har en fortsatt positiv, om än dämpad, syn på det ekonomiska läget.

“Sammantaget är bilden av den senaste tidens ekonomiska data att konjunkturen är på väg att försvagas och att vi sannolikt kommer att se en något mer utdragen nedgång av tillväxten än vad som var fallet i slutet av förra året då negativ tillväxt fjärde kvartalet följdes en av snabb uppgång under första halvåret i år”, skriver han.

 

 Bild: (c) shutterstock-Nikonaft

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -