Swedbank: Riskerna ökar för mer långdragen konjunkturdämpning

 

STOCKHOLM (Direkt) Svensk ekonomi har utvecklats sämre än väntat under hösten och även om bilden är något blandad tyder framåtblickande indikatorer på att den ekonomiska aktiviteten kommer att bli svag resten av året och i början av 2013. Ett snabbt växande antal varsel talar dessutom för att arbetslösheten kommer attstiga under vintern.

Det skriver Magnus Alvesson, ekonom vid Swedbank, i ett marknadsbrev på torsdagen.

“Det innebär att riskerna ökar för att konjunkturdämpningen i svensk ekonomi blir mera utdragen än vi tidigare förutspått, och att därmed arbetslösheten blir högre”, skriver han.

Han skriver att den svenska ekonomin har kylts av betydligt efter ett starkt första halvår och att det framför allt är från utlandet som de negativa impulserna kommer, vilket visar sig i en vikande export.

“Det är främst exporten till euroländerna som har minskat, men även efterfrågan från andra regioner försvagades under tidig höst. Det bekräftar bilden av en bred global konjunkturnedgång”, skriver Mats Alvesson och tillägger att ett positivt tecken är att exportorderingången för investeringsvaror vände upp i september, “möjligtvis ett tecken på att nedgången av exporten bromsar in”.

Den inhemska konsumtionen har hållits uppe bättre, inte minst hushållens konsumtion, som har varit “tämligen robust”. Även arbetsmarknaden har visat en oväntad motståndskraft och sysselsättningen har inte börjat minska. De ökande varslen tyder dock på en svagare utveckling framöver.

Mats Alvesson konstaterar att även framåtblickande konfidensindikatorer visar på en svagare framtidstro bland företagen, främst inom byggsektorn och tillverkningsindustrin. Hushållen och tjänstesektorn har en fortsatt positiv, om än dämpad, syn på det ekonomiska läget.

“Sammantaget är bilden av den senaste tidens ekonomiska data att konjunkturen är på väg att försvagas och att vi sannolikt kommer att se en något mer utdragen nedgång av tillväxten än vad som var fallet i slutet av förra året då negativ tillväxt fjärde kvartalet följdes en av snabb uppgång under första halvåret i år”, skriver han.

 

 Bild: (c) shutterstock-Nikonaft

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.