- Advertisement -
- Advertisement -

Swedbank: Riskerna ökar för mer långdragen konjunkturdämpning

- Advertisement -

 

STOCKHOLM (Direkt) Svensk ekonomi har utvecklats sämre än väntat under hösten och även om bilden är något blandad tyder framåtblickande indikatorer på att den ekonomiska aktiviteten kommer att bli svag resten av året och i början av 2013. Ett snabbt växande antal varsel talar dessutom för att arbetslösheten kommer attstiga under vintern.

Det skriver Magnus Alvesson, ekonom vid Swedbank, i ett marknadsbrev på torsdagen.

“Det innebär att riskerna ökar för att konjunkturdämpningen i svensk ekonomi blir mera utdragen än vi tidigare förutspått, och att därmed arbetslösheten blir högre”, skriver han.

Han skriver att den svenska ekonomin har kylts av betydligt efter ett starkt första halvår och att det framför allt är från utlandet som de negativa impulserna kommer, vilket visar sig i en vikande export.

“Det är främst exporten till euroländerna som har minskat, men även efterfrågan från andra regioner försvagades under tidig höst. Det bekräftar bilden av en bred global konjunkturnedgång”, skriver Mats Alvesson och tillägger att ett positivt tecken är att exportorderingången för investeringsvaror vände upp i september, “möjligtvis ett tecken på att nedgången av exporten bromsar in”.

Den inhemska konsumtionen har hållits uppe bättre, inte minst hushållens konsumtion, som har varit “tämligen robust”. Även arbetsmarknaden har visat en oväntad motståndskraft och sysselsättningen har inte börjat minska. De ökande varslen tyder dock på en svagare utveckling framöver.

Mats Alvesson konstaterar att även framåtblickande konfidensindikatorer visar på en svagare framtidstro bland företagen, främst inom byggsektorn och tillverkningsindustrin. Hushållen och tjänstesektorn har en fortsatt positiv, om än dämpad, syn på det ekonomiska läget.

“Sammantaget är bilden av den senaste tidens ekonomiska data att konjunkturen är på väg att försvagas och att vi sannolikt kommer att se en något mer utdragen nedgång av tillväxten än vad som var fallet i slutet av förra året då negativ tillväxt fjärde kvartalet följdes en av snabb uppgång under första halvåret i år”, skriver han.

 

 Bild: (c) shutterstock-Nikonaft

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Hedgeweek Awards for Svelland and Proxy

Stockholm (HedgeNordic) – Hedgeweek has announced the winners of the Hedgeweek European Awards 2023, with the list of winners including two Nordic hedge funds:...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -