Brummers Carve nu öppen för teckning – fondstart 12 november

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Finansinspektionen har nu gett Carve Capital tillstånd att förvalta den nya fonden Carve. Fonden, som är nytillskottet inom Brummer-familjen, har som målsättning att skapa bra riskjusterad avkastning genom att ta både långa och korta positioner i aktier, företagsobligationer och statsobligationer. Namnet Carve står för ”Cross Asset Relative Value with Equity focus”, vilket är ett uttryck för fondens strategi att investera i ett företags hela kapitalstruktur. Den nya fonden startar den 12 november 2012.

Carve är en global aktie- och kredithedgefond som kombinerar long/short-aktiestrategier med kapitalstrukturarbitrage. Förvaltarstrategin innebär att man söker avkastningsmöjligheter genom att kombinera investeringar i aktier, företagsobligationer och statspapper.

En investering i fonden innebär att man ger förvaltarna ett långsiktigt mandat som möjliggör att fonden kan investera i mindre likvida strategier som bedöms särskilt intressanta. Strategin kräver djup analys och kunskap inom både aktie- och kreditmarknaden. Fonden förvaltas av Per Josefsson och Peter Thelin, delägare i Brummer & Partners och tidigare Zenitförvaltare. Förvaltarteamet består också av Bo Börtemark, även han från Zenit, och Michael Falken med 17 års internationell erfarenhet från kreditmarknaden och som närmast kommer från Öhman Fonder.

Investering i fonden sker genom två så kallade matarfonder med olika likviditet och inlåsning, som mest tre år med tre månaders uppsägningstid vid inlösen där andelsägarna kan ta ut 25 procent av investeringen i taget. Den fasta avgiften är vid tre års inlåsning (Carve 1) 0,5 procent och vid upp till 1 års inlåsning 1 procent (Carve 2). Därutöver tillkommer prestationsbaserat arvode om 20% för avkastning över avkastningströskeln, som är Statsskuldväxelräntan + 1%.

Senaste teckningsdatum för investerare som vill vara med från fondstart är den 5 november och investerarna ska ha betalat senast den 7 november. Minimiinvesteringen är 500 000 kronor i Carve 2, vilket är den andelsklass som kommer att handlas kvartalsvis för både insättningar och uttag.

 

Bild: (c) Gary Woodard—Fotolia.com 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.