- Advertisement -
- Advertisement -

Pictet Emerging Markets High Dividend fond nu tillgänglig för Europeiska investerare

- Advertisement -

London (HedgeFonder.nu) – Pictet Asset Management, kapitalförvaltningsavdelningen av den Schweitziska privatbanken Pictet & Cie, gör nu sin tillväxtmarknadsfond, Pictet Emerging Markets High Dividend Fund, tillgänglig för Europeiska investerare. Pictet har förvaltat fonden för Japanska investerare sedan 2007 och den har nu US$4.8 miljarder i kapital.

Fondens mål är att fånga en stark och hållbar aktieutdelning från företag i tillväxmarknaderna samt långsiktig kapitaltillväxt från  höga aktiekurser och stigande valutakurser. Den årliga utdelningen sätts konservativt till 4% av lanseringvärdet av NAV, som kan delas ut till investerare månadsvis.

Fonden förvaltas av Mark Boulton och Stephen Burrows som var och en har över 20 års erfarenhet av investeringar.

Den genomsnittliga bruttoavkastningen av bestånden i fondens portfölj var vid utgången av augusti 5,8%. Detta står i positiv jämförelse med avkastningen på olika globala tillgångar, exempelvis ligger den aktuella räntan på 10-åriga gilts på cirka 1,8%.

Pictet pekar på det minskande gapet mellan utvecklingsländer och den utvecklade världen i fråga om aktieutdelningar. Till exempel, 1998, betalade endast 38% av tillväxtmarknadsbolag utdelning men 2011 hade denna siffra ökat till 88%. Under denna period ökade dessutom utdelningarna på tillväxtmarknaderna dubbelt så fort som de i den utvecklade världen och stod för nästan en tredjedel av en investerares totala avkastning.

Pictet anser att denna trend  kommer att fortsätta eftersom det finns många högkvalitativa, väl etablerade tillväxtmarknadsföretag som genererar höga och hållbara nivåer av inkomst som kan betalas tillbaka till aktieägarna som utdelning.

Boulton säger: “Ökningen av utdelning är kanske ett tecken på att tillväxtmarknadsföretag går mot större öppenhet och en rättvisare behandling av minoriteter. Utdelning utbetalas trots allt till alla aktieägare. Rysslands Lukoil och Gazprom till exempel har inte bara etablerat trovärdiga utdelningsprinciper men har även under de senaste 18 månaderna ökat utbetalningarna.”

Pictet använder en aktiv investeringsprocess som hjälper dem att välja aktier med hög och uthållig utdelning och hjälper dem att undvika aktier där avkastningen inte är hållbar eller där företaget har svaga framtidsutsikter. Fonden investerar i växande företag med låg skuld i relation till eget kapital och en historia av stabil vinsttillväxt.

Fonden kommer att struktureras som en del av Pictet Luxemburg SICAV och är UCITS kompatibel. Den årliga förvaltningsavgiften är 1,6%. Inkomsten kan betalas månadsvis, årligen eller återinvesteras.

 

 

Bild: (c) Luminouslens–Dreamstime.com 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -