Kapitalförvaltare tror på framtiden igen

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Kapitalförvaltare globalt har blivit mycket mer optimistiska än tidigare. Det visar den månatliga enkät som görs av Bank of America/Merrill Lynch. Andelen som tror på starkare global tillväxt det närmaste året steg i november till 35 procent netto i november från 20 procent i oktober. Det är den högsta noteringen sedan februari 2011. Det skriver Dagens Industri, som refererar till rapporten.

Den ökade optimismen gäller också företagens vinster, där förvaltare för första gången på sju månader tror att vinsterna det närmaste året kommer att öka snarare än minska.

”Optimismen tydliggörs kanske bäst av det faktum att hedgefondernas nettoexponering mot aktier steg till den högsta nivån sedan juni 2007”, säger Michael Hartnett, chefsstrateg för investeringar på Merrill Lynch i en kommentar.

Enligt artikeln i Dagens Industri anser man dock att det fortfarande finns problem – cirka 70 procent av de svarande säger att den globala tillväxten det närmaste året kommer att ligga under trendnivån. Och ”the fiscal cliff” i USA, det vill säga hotet om automatiska åtstramningar på 4 procent av BNP från årsskiftet om inte politikerna kan enas om en förlängning av stimulansåtgärder, skrämmer. Det ansågs fortfarande i november vara den största så kallade svansrisken, före skuldkrisen i EMU.

Enkäten besvarades av 248 förvaltare med sammanlagt motsvarande 4.700 miljarder kronor under förvaltning.

 

Bild: (c) shutterstock—Terry Chan

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.