Börsskräck i veckan

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Fortsatt oro för det fiskala stupet sänkte börshumöret påtagligt under den gångna veckan, även om det kom signaler från såväl USA:s finansminister Timothy Geithner och President Obama att det finns stöd från republikanernas håll som gör att det fiskala stupet kommer att undvikas. Samtidigt väntas kongressen höja skuldtaket. President Obama kommer att ställa krav om ökade skatteintäkter om 1 600 miljarder dollar för kommande tioårsperioden, vilket är mer än vad republikanerna anser vara acceptabelt. I onsdags gick Obama ut och berättade att han är öppen för kompromiss med republikanerna för att undvika det fiskala stupet och kände sig säker på att en uppgörelse kan nås för att undvika skattehöjningar och budgetnedskärningar. Det blir dock inga skattesänkningar för höginkomsttagare. För övrigt visade det amerikanska statiskflödet på svaghet i ekonomin. Detaljhandels försäljning sjönk under oktober jämfört med månaden före och industriproduktionen backade med 0,4 procent i oktober.

Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd steg med 78 000 personer till 439 000, vilket var betydligt fler än väntade 375 000. Stormen Sandy har haft ett finger med i spelet över de dystra siffrorna. Det var inte så mycket roligare i Japan heller. Japanskt BNP rasade under tredjekvartalet med 3,5 procent i årstakt och industriproduktionen sjönk med 4,1 procent under september och med 8,1 det senaste året. Även i euroområdet sjönk industriproduktionen och backade med 2,3 procent det senaste året. Den officiella statistiken visar dessutom att EMU-området nu är i recession och BNP för området sjönk med 0,6 procent i årstakt under tredje kvartalet.

Andra kvartalet backade BNP med 0,2 procent och det tredje kvartalet sjönk det med 0,1 procent. I Ryssland var det dock andra tongångar och ryskt BNP steg med 2,9 procent på årsbasis under tredjekvartalet. Även Frankrike visade en överraskande positiv utveckling för BNP, även om det bara var 0,2 procent i årstakt. Grekerna lyckades till slut godkänna nästa års budget och i och med det uppfyllt ett av villkoren för att landet ska kunna få hjälp. Eurogruppen beslöt att ge Grekland ytterligare två år att minska budgetunderskottet. Det var fortsatt oroligt på världens börser den gångna veckan. Globala aktier mätt med det globala aktieindexet MSCI All Country World backade med ytterligare 1,8 procent och Stockholmsbörsen sjönk med 2,4 procent. Råvaror, å andra sidan, hade en liten uppgång och råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) slutade veckan upp med 0,1 procent.

De amerikanska och svenska långräntorna gick åt olika håll. Den amerikanska 10-årsräntan sjönk med ytterligare 3 punkter till 1,58 procent medan den svenska motsvarigheten vände upp med 6 punkter till 1,44 procent. På valutamarknaden tappade kronan mot såväl dollar som euro. Amerikanska dollarn gick upp med 0,7 procent till 6,79 kronor och euron avancerade med 0,9 procent till 8,65 kronor.

 

Bild: (c) Alexey-Klementiev—Fotolia.com 

Share.

About Author

Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.