Ny fondreglering öppnar för ett bredare spektrum av fonder (AIFM-direktivet)

FONDBOLAGENS FÖRENING – OCT 05 AIF-förvaltarutredningen har i dag överlämnat sitt förslag till ny reglering av av alternativa investeringsfonder. Det innebär att även andra fondförvaltare än fondbolag kommer att omfattas av krav på tillstånd och stå under Finansinspektionens tillsyn.

Genom de förslag som lämnas genomförs EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet. De nya reglerna berör alla som förvaltar i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder. De senare regleras i stället i det så kallade -direktivet.

De fonder som berörs är till exempel , , riskkapitalfonder och fastighetsfonder. Många förvaltare av sådana fonder lyder i dag inte under någon finansiell reglering och det finns således inga krav på tillstånd eller att de ska stå under tillsyn. Fondbolag som i dag förvaltar specialfonder kommer enligt den nya regleringen att behöva ett särskilt tillstånd för detta. Värdepappersbolag som förvaltar specialfonder kommer dock inte att ha möjlighet att fortsätta med den verksamheten eftersom värdepappersbolagstillståndet inte går att kombinera med AIF-förvaltartillståndet.

”Det nya regelverk som nu föreslås innebär både möjligheter och utmaningar. För de aktörer som i dag inte omfattas av någon motsvarande reglering blir det en utmaning att anpassa verksamheten till de nya kraven. Fondbolagen, å andra sidan, är redan i dag föremål för omfattande reglering och uppfyller motsvarande högt ställda krav på verksamheten, så för dem blir omställningen inte lika stor ”, säger Fondbolagens förenings chefsjurist Helene Wall, som också har suttit med som sakkunnig i utredningen.

Med stöd av AIF-förvaltartillståndet kommer fondbolag att kunna förvalta ett betydligt bredare av fonder än vad som är möjligt i dag. Det blir också möjligt att exportera fonderna, eftersom direktivet ger en rätt att marknadsföra dem i alla länder inom EES. Den svenska fondmarknaden kommer att förändras genom att nya aktörer regleras av fondlagstiftning. Sannolikt kommer också fler utländska aktörer att verka här. Fondbranschen står således inför stora utmaningar, men även inför nya affärsmöjligheter.

Fakta:
Värdepappersfonder: ”Vanliga fonder” tänkta för konsumenter som regleras enligt UCITS-direktivet och får säljas fritt i Europa.

Övriga fonder: Alternativa investeringsfonder är alla andra typer av fonder och med det nya direktivet ska de nu få säljas fritt i Europa till professionella investerare.

Utredningens förslag finns att läsa här: www.regeringen.se/sb/d/15680/a/200894

 

Bild: (c) shutterstock—LongQuattro

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.