- Advertisement -
- Advertisement -

Ny fondreglering öppnar för ett bredare spektrum av fonder (AIFM-direktivet)

- Advertisement -

FONDBOLAGENS FÖRENING – OCT 05 AIF-förvaltarutredningen har i dag överlämnat sitt förslag till ny reglering av förvaltare av alternativa investeringsfonder. Det innebär att även andra fondförvaltare än fondbolag kommer att omfattas av krav på tillstånd och stå under Finansinspektionens tillsyn.

Genom de förslag som lämnas genomförs EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder. De senare regleras i stället i det så kallade UCITS-direktivet.

De fonder som berörs är till exempel specialfonder, hedgefonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder. Många förvaltare av sådana fonder lyder i dag inte under någon finansiell reglering och det finns således inga krav på tillstånd eller att de ska stå under tillsyn. Fondbolag som i dag förvaltar specialfonder kommer enligt den nya regleringen att behöva ett särskilt tillstånd för detta. Värdepappersbolag som förvaltar specialfonder kommer dock inte att ha möjlighet att fortsätta med den verksamheten eftersom värdepappersbolagstillståndet inte går att kombinera med AIF-förvaltartillståndet.

”Det nya regelverk som nu föreslås innebär både möjligheter och utmaningar. För de aktörer som i dag inte omfattas av någon motsvarande reglering blir det en utmaning att anpassa verksamheten till de nya kraven. Fondbolagen, å andra sidan, är redan i dag föremål för omfattande reglering och uppfyller motsvarande högt ställda krav på verksamheten, så för dem blir omställningen inte lika stor ”, säger Fondbolagens förenings chefsjurist Helene Wall, som också har suttit med som sakkunnig i utredningen.

Med stöd av AIF-förvaltartillståndet kommer fondbolag att kunna förvalta ett betydligt bredare spektrum av fonder än vad som är möjligt i dag. Det blir också möjligt att exportera fonderna, eftersom direktivet ger en rätt att marknadsföra dem i alla länder inom EES. Den svenska fondmarknaden kommer att förändras genom att nya aktörer regleras av fondlagstiftning. Sannolikt kommer också fler utländska aktörer att verka här. Fondbranschen står således inför stora utmaningar, men även inför nya affärsmöjligheter.

Fakta:
Värdepappersfonder: ”Vanliga fonder” tänkta för konsumenter som regleras enligt UCITS-direktivet och får säljas fritt i Europa.

Övriga fonder: Alternativa investeringsfonder är alla andra typer av fonder och med det nya direktivet ska de nu få säljas fritt i Europa till professionella investerare.

Utredningens förslag finns att läsa här: www.regeringen.se/sb/d/15680/a/200894

 

Bild: (c) shutterstock—LongQuattro

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -