Fastighet: Transaktionsvolym Sverige 13,6 Mdr Kronor 3 KV

STOCKHOLM (Direkt) Den totala transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick till 64,4 miljarder kronor under årets första nio månader. Det motsvarar en minskning med 15 procent jämfört med samma period i fjol, då transaktionsvolymen uppgick till 75,5 miljarder kronor.

Under tredje kvartalet minskade transaktionsvolymen med 45 procent, till 13,6 miljarder kronor, jämfört med samma period 2011 och lika mycket jämfört med föregående kvartal.

Den bedömningen gör fastighetskonsulten Jones Lang Lasalle enligt ett pressmeddelande.

“Årets tredje kvartal omfattar två sommarmånader då aktiviteten på fastighetsmarknaden brukar avta något, men tilläggas bör att det under det tredje kvartalet förra året genomfördes en mycket stor affär då Diös köpte hela Norrvidden för 5,8 miljarder kronor. Under andra kvartalet i år utgjorde de tre största affärerna 8 miljarder kronor, vilket är en mycket hög siffra. Utvecklingen är med andra ord inte fullt så dramatisk som siffrorna ger sken av”, sammanfattar Jones Lang Lasalle.

Fastighetsmarknaden uppges för tillfället ge en tudelad bild, då efterfrågan på högkvalitativa fastigheter fortsatt är hög från många olika typer av investerargrupper. Den förskjutna riskbild som drabbat världsmarknaderna har pressat ner direktavkastningsnivåerna till nära rekordlåga nivåer medan de opportunistiska investerarna fortfarande lyser med sin frånvaro, främst på grund av finansieringssvårigheter.

“Det är i dagsläget mycket svårt att uttala sig om framtiden, men tydligt är att Sverige klarar sig förhållandevis bra relativt sett och fortsätter att vara ett högintressant placeringsalternativ för många investerare, såväl inhemska institutioner som internationella investerare. Den starka efterfrågan, tillsammans med ett antal storaffärer i pipeline, gör att det finns viss möjlighet att 2012 års transaktionssiffror hamnar i nivå med föregående år”, skriver Jones Lang Lasalle.

Ifjol uppgick den totala transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden till 104 miljarder kronor.

 

Bild: (c) shutterstock_Sergej-Khakimullin 

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.