- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med Stefan Nilsson – Aktie-Ansvar

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Aktie-Ansvar är fondförvaltaren som säger sig vara en av Sveriges äldsta fondbolag, där rötterna sträcker sig tillbaka till 1965. Företaget, som ägs av förvaltarna (30%) och Garantum (70%), har idag sju miljarder kronor under förvaltning inom flera olika fonder och strategier. Vi ville ta en närmare titt på deras senaste fond i sortimentet, Graal Total, som är en multistrategi fond-i-fond. Vi träffade Stefan Nilsson, som är företagets marknadschef och här följer vad han hade att säga:

HedgeFonder.nu: Vad var den grundläggande idén bakom beslutet att sätta upp er multistrategifond, Graal Total?

Stefan Nilsson: Vi svenskar sparar mest i aktiefonder och så fort det är skakigt på börsen mår de flesta dåligt. Vi ville erbjuda den breda allmänheten möjligheten att spara i en multistrategifond med flera underliggande hedgefonder så att Graal Total har låg samvariation med de traditionella aktie- och räntefonder. Dessutom önskade vi att fonden skulle vara dagligt handlad och utan så kallade dubbla avgifter. Via partnerskap med några erfarna nordiska hedgefondsförvaltare kunde vi bocka av hela vår önskelista och sedan 1 oktober 2010 kan man spara tusen kronor eller uppåt i Graal Total.

HedgeFonder.nu: Hur har ni valt ut de underliggande förvaltarna och strategierna som bildar Graal Total? Vilket var det huvudsakliga målet som ni ville uppnå med denna tillgångsallokering?

Stefan Nilsson: Vi gjorde upp en lång lista med krav, däribland att förvaltarna skulle ha lång konkurrenskraftig historik och även låg korrelation till traditionella tillgångsslag aktier och räntor över tid. Dessutom ska de ingående fonderna ha låg inbördes korrelation. De underliggande fonderna ska ha en tydlig och begriplig förvaltningsstrategi och kunna hantera daglig likviditet, dvs fonderna ska endast ha likvida värdepapper och undvika alla teoretiska värderingar av fondens tillgångar. Dessutom är vi glada att de partnerförvaltare vi anlitat (IPM, Estlander, S&S och DNB) accepterar och uppskattar affärsmodellen där spararna inte drabbas av dubbla avgifter.

HedgeFonder.nu: Den kanske minst kända fonden och förvaltaren i er portfölj är kanske er marknadsneutrala strategi från S&S. Kan du berätta lite mer om dem?

Stefan Nilsson: Graal Marknadsneutral förvaltas av Carl Skogsborg på S&S Asset Management AB. Fonden har en portfölj bestående av amerikanska aktier som identifieras via en unik urvalsprocess. Aktieurvalet i fonden baseras på resultaten av återkommande undersökningar över kundnöjdhet i USA. Förvaltarens utgångspunkt är att nöjdare kunder har en positiv påverkan på bolagets långsiktiga resultat och vice versa. Detta påverkar företagets framtida intäkter och kassaflöden relativt sina konkurrenter och därmed aktiens utveckling. Aktieportföljen skyddas, hedgas, via blankade aktier samt via sålda terminer på det amerikanska aktieindexet S&P500.

HedgeFonder.nu: Fick ni tillgång till och samarbetsavtal med alla de förvaltare ni ville?

Stefan Nilsson: Ja, alla utom en som ville avvakta. Jag kanske ringer dem snart och frågar om de är intresserade av att vara med.

HedgeFonder.nu: Den tillgångsallokering ni tillämpar är tämligen enkel genom att använda jämn fördelning. Trots det verkar ni lyckas uppnå fantastiska resultat, om man tittar på flera faktorer som absolut avkastning, standardavvikelse, riskjusterad avkastning (jämfört med HFRX Global Hedge Fund Index) och korrelation med aktie- och obligationsmarknaden. Hur kommer det sig?

Stefan Nilsson: De fonder som ingår i Graal Total har samtliga lång erfarenhet och har förvaltat sina respektive strategier i olika klimat på finansmarknaderna. Det funkar inte alltid men över tid är resultatet väldigt gott. Eftersom fonden ska visa låg samvariation med klassiska aktie- och räntefonder vill vi att en investerare, oavsett om det är en småsparare eller en stor fond-i-fond, ska använda Graal Total som en grundplåt i fondportföljen. Graal Total ska helt enkelt vara en diversifierare till de andra fonderna.

HedgeFonder.nu: Kan ni känna ibland att allokeringsmodellen är för enkel? Har ni testat att göra beräkningar och testa om en mer ”opportunistiskt” eller ”sofistikerad” allokering för fonden kanske skulle ha gett bättre resultat, även inom det smala investeringsunivers som ni definierat för Graal Total?

Stefan Nilsson: Nej, vi är nöjda med vårt mandat att allokera inom intervallet likavikt ±25% på de underliggande fonderna.

HedgeFonder.nu: Tittar ni på att ytterligare diversifiera produkten, vilka komponenter kan tänkas saknas fortfarande och hur gör ni för att finna nya förvaltare?

Stefan Nilsson: Vi är alltid intresserade av att hitta fler partnerförvaltare, exempelvis en räntehedgefond vilket vi saknar. Framgångsrika förvaltare med långsiktigt fina nyckeltal och som kompletterar de underliggande fonder som redan finns skulle bara göra Graal Total ännu bättre. Allt som gynnar spararna kommer alltid att vara en fördel för alla partnerförvaltare i Graal Total. Vi håller alltid våra ögon och öron öppna.

HedgeFonder.nu: Ni har paketerat de underliggande fonderna och strategierna som Graalfonder. Erbjuder ni dem som enskilda fonder till investerare också? Vad skulle fördelen eller nackdelen vara för en investerare att köpa Graalfonden, snarare än ”originalet”?

Stefan Nilsson: Det går lika bra att spara i de underliggande Graalfonderna som i Graal Total. En investerare kan på så sätt sätta ihop sin egen mix som passar just den personen eller den institutionen. De så kallade Graalfonderna som Aktie-Ansvar erbjuder är samtliga dagligt handlade vilket inte samtliga så kallade originalfonder är. Minsta sparbelopp i Graalfonderna är tusen kronor medan rejält mycket större belopp behövs för att investera i några av originalfonderna. Man kan säga att genom det här upplägget har vi gjort det tillgängligt för alla som kan spara tusen kronor att spara hos några av Nordens främsta hedgefondsförvaltare som det tidigare endast var stora institutioner eller snuskigt rika människor förunnat.

HedgeFonder.nu: Vem är den typiska investeraren i Graal Total, lyckas ni attrahera institutionellt kapital till fonden också?

Stefan Nilsson: Allt ifrån månadssparande till barn och barnbarn till företagare med överskottslikviditet som är beredda att ta viss risk för att få en högre avkastning än vad ett räntesparande erbjuder. Vi har även deltagit i en offentlig upphandling där en institution skulle fördela 20% av kapitalet på två olika fond-i-hedgefonder. Vi vann det ena uppdraget vilket gjorde oss väldigt glada.

HedgeFonder.nu: Sedan 2008 har fond-i-fonder blivit mindre på modet, av många skäl. Trots det beslutade ni att lansera en sådan under denna period. Hur ser du på framtiden för fond-i-fonder jämfört med fristående förvaltare? Kommer någon av kategorierna att bli vinnaren bland privata investerare, eller kan de samexistera?

Stefan Nilsson: Min stora övertygelse är att den breda allmänheten kommer att föredra multistrategifonder och fond-i-hedgefonder i framtiden. Det är för svårt för gemene man att välja enskilda strategier, även en del institutionella investerare börjar resonera så vilket berättelsen om den offentliga upphandlingen på föregående fråga indikerar.

HedgeFonder.nu:  Har du några visdomsord från marknaden som du vill dela med dig av?

Stefan Nilsson: None of us is as smart as all of us.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -