Diamanter: Stabilare marknad väntas efter sommerstiltje

STOCKHOLM (Direkt) Efter ett för diamantproducenterna dystert år med fallande priser för både slipade stenar och rådiamanter, inleds höstsäsongen med förhoppningar om en stabilare marknad.

Perioden efter sommarmånaderna brukar traditionellt präglas av stigande efterfrågan inför thanksgiving- och julhelgerna i västvärlden samt diwalifestivalen och bröllopssäsongen i Asien, men det är långt ifrån säkert att så blir fallet i år.

“Handeln med både slipade diamanter och rådiamanter har minskat och har varit mer stillsam än normalt under juli och augusti”, skriver diamanthandlaren Rubel & Ménaschés analytiker i en marknadskommentar.

En indikation på att läget trots allt kanske inte är helt hopplöst ur gruvbolagens synvinkel är att Namakwa Diamonds, en mindre rådiamantproducent, vid en auktion i Antwerpen i slutet av juli sålde hela den utbjudna volymen, och det till ett pris som översteg ledningens förväntningar med drygt 3 procent.

Även på marknaden för slipade diamanter har vissa tecken på stabilisering märkts vid den just avslutade mässan India International Jewellery Show, menar Diamonds.net. Visserligen tyder ingenting på en kraftig ökning av efterfrågan, men lågt ställda förväntningar på efterfrågan infriades och det ökade intresset från kinesiska inköpare tolkades positivt, enligt branschsajten.

Nästa stora evenemang i diamantvärlden är den årliga mässan i Hongkong, som inleds 19 september.

First North-noterade Lucara Diamond, som den 10 september håller sin första auktion med visning i diamanthuvudstaden Antwerpen, har vid de två senaste auktionstillfällena inte fått bud i linje med förväntningarna och därför hållit tillbaka en del av de utbjudna posterna. Detta är dock inte något unikt för Lucara, utan den vanliga strategin också bland de riktigt stora producenterna av rådiamanter som sydafrikanska Diamond Trading Company, DTC, och ryska Alrosa.

Trots jättarnas ansträngningar att hålla priserna uppe genom att begränsa produktionen, som enligt branschtidskriften Rapaport minskade med 9 procent för de fem största producenterna under det första halvåret, har priserna fallit.

Prisnedgångar på närmare 15 procent har rapporterats, varierande beroende på storlek och kvalitet. För slipade diamanter har nedgången varit ännu större, vilket sätter press på producenterna av rådiamanter att sänka priserna ytterligare.

Vid höstens första visning från DTC i veckan såldes dock hela den utbjudna volymen, men till en rabatt jämfört med tidigare under året. Beslutet att sänka priserna mottogs väl, rapporterar branschkommentatorn Rough & Polished, då det innebär att prisnivåerna på rådiamanter och slipade harmoniseras.

Prisraset förklaras med vikande efterfrågan från länder som Kina och Ryssland, men också av den ekonomiska avmattningen i Europa. Därtill har den indiska rupiens svaghet bidragit till ett kraftigt ras i efterfrågan.

Indiens betydelse förklaras av att landet är världens största importör av rådiamanter, som sedan slipas och poleras för att därefter exporteras.

När den indiska rupien började sitt senaste fall i mars blev importen av de dollardenominerade rådiamanterna dyrare, samtidigt som nya kapitalkontroller från centralbankens sida försvårade såväl import som export. Den senare föll med 41 procent under årets första sex månader, jämfört med samma period i fjol, enligt Rubel & Ménaschés.

Statistiken visar att också andra betydelsefulla länder med stor slipningsverksamhet, som Belgien och Israel, minskat sina inköp väsentligt under perioden.

På lite längre sikt är producenterna dock fulla av tillförsikt.

“På medellång sikt ökar bara gapat mellan efterfrågan och utbud. Trots ständigt pågående prospektering har ingen hittat en stor diamantfyndighet på 15 år”, säger DTC:s vd Varda Shine till Mining Weekly Online.

Lika övertygad är De Beers chef Philippe Mellier, som påpekar att sedan 2007 har utbudet av diamanter minskat med nära 30 procent, medan efterfrågan har stigit ungefär lika mycket. Det ökade gapet bådar gott för diamantindustrin i allmänhet och för Botswana i synnerhet, säger han i Mining Weekly.

Bild: (c) Thorben Wengert—pixelio.de

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.