Brummer & Partners förstärker Institutional Client Group

Internationella investerare står för en ökande andel av Brummer & Partners förvaltade kapital. För att ytterligare stärka gruppens internationella närvaro har Mohsen Enayatollah rekryterats för att leda arbetet gentemot institutionella investerare utanför Norden. Mohsen börjar arbeta från Brummer & Partners Londonkontor under september. Under perioden 1988-1997 arbetade han med valutahandel och han har därefter haft seniora befattningar inom Global Macro Sales. Mohsen kommer närmast från Barclays Capital där han arbetat sedan 2005. Jonas Börjesson har samtidigt utnämnts som ny ansvarig för institutionella investerare i Norden. Jonas har arbetat flera år inom Brummer & Partners. Dessförinnan hade han seniora roller inom säljorganisationen hos Handelsbanken, Morgan Stanley och Skandia.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.