Ålandsbanken har slutfört omstrukturering i Sverige

STOCKHOLM (Direkt) Ålandsbanken har slutfört sin omstrukturering i Sverige som innebär att den svenska verksamheten i fortsättningen drivs inom moderbolagets svenska filial.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ålandsbanken har, i enlighet med i juli kommunicerad avsiktsförklaring, sålt det på verksamhet tömda svenska dotterbolaget. Försäljningen ger Ålandsbanken en realisationsvinst på cirka 6 miljoner euro.

Försäljningen ger även en positiv effekt på koncernens kärnprimärkapital på cirka 14 miljoner euro, då affären även innebär en koncernmässig omfördelning i kapitalbasen från så kallat övre supplementärt kapital till kärnprimärkapital.

Effekterna av försäljningen redovisas i bokslutet för fjärde kvartalet.

Bild: (c) aboutpixel.de—Peter-Kirchhoff

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.