- Advertisement -
- Advertisement -

Icelandic Opportunities

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Att det i en situation där Grekland, Spanien och Italien står nära en kollaps, finns det en ekonomi som hamnade i problem och gick bankrutt i början på den finansiella krisen 2008, verkar många redan ha glömt bort. Island, med en befolkning på endast 300.000, ligger på Europas yttersta kant mitt i det kalla Atlanten, halvvägs mellan Europa och det amerikanska fastlandet. För att sätta ekonomin i perspektiv: Den Internationella valutafonden, IMF, rankade 2011 Island som 118:e land med ett BNP på 14 miljarder USD, vilket placerar landet precis över Mozambique och Kambodja, men längre ner på listan än t.ex. Republiken Kongo eller Senegal. Men med en BNP per capita på 43.000 USD (21:a plats enligt IMF), vilket placerar Island på samma nivå som Tyskland, ser förstås bilden helt annorlunda ut. Sveriges BNP per capita är som jämförelse 57.000 USD (9:e plats) och Storbritanniens 38.000 USD (plats 22).

Den vändning och återhämtning som Island genomgått är anmärkningsvärd. Islands arbetslöshet har sjunkit konstant sedan krisen och uppgår till 4,8% av den arbetsföra befolkningen i juni 2012, jämfört med 6% 2011 och 8,1% 2010. Enligt the Economist Intelligence Index för 2011 har Island den näst högsta livskvaliteten i världen.

Medan det finns mängder av fonder som agerar inom tillväxtmarknaderna och så kallade distressed securities (osäkra tillgångar) finns det enligt våra efterforskningar i hela världen endast en förvaltare av alternativa tillgångar, som enbart fokuserar på Island. Verto Invest är en rådgivare som har sitt huvudkontor i Wien och sköts gemensamt av ett Österrikiskt och ett Isländskt team. Verto Recovery Fund, som lanserades i december 2011 under Julius Baer Multiflex SICAV paraply, försöker dra nytta av ineffektiviteter och felaktigt värderade tillgångar, som fortfarande existerar. Kapitalmarknaderna och banksystemet håller fortfarande på att återhämta sig, vilket öppnar dörrar för attraktiva investeringsmöjligheter. Och att döma av första halvårets resultat av förvaltningen av Verto, med en avkastning på över 15% och en maximal månatlig nedgång på 0,3%, ser möjligheterna onekligen ut att finnas där.

Verto investerar över flera tillgångsklasser, så som obligationer, registrerade krav och onoterade aktier och drar nytta av möjligheter till arbitrage som uppstår genom skillnaden mellan den inhemska växelkursen på den isländska valutan Kron, samt offshore-växelkursen. Företagets Chief Investment Officer, Werner Braunöck, väljer ut lovande tillgångar, t.ex. från balansräkningarna hos de isländska banker som tidigare gått i konkurs och som efter noggrann analys visat på möjligheter att vända runt utvecklingen. Ett sådant exempel som Werner berättar för oss om är Orka Energy, ett isländskt geotermiskt bolag, som Verto var medinvesterare i och tog en andel av genom onoterade aktier och skuldebrev. Efter att ha tagit en aktiv roll i förvaltningen av bolaget såldes delar av bolaget efter endast sex månader, med en IRR på 40%, med ett fortsatt minoritetsägande i bolaget. Bland andra affärsmöjligheter finns många tillgångar som köpts av isländska investerare under det senaste decenniet och som nu vilar i knät på fallna banker, konkursbon eller fortfarande i händerna på pressade ägare under hårt tryck att sälja. Dessutom, valutagenererande företag och projekt inom export och tjänster accepterar investeringar i Isländska Kronor, som kan köpas av den Isländska Centralbanken till rabatterat pris på auktioner.

Verto letar aktivt efter förfallna krav från Isländska banker som nu ligger i institutionella investerares portföljer, från banker som Glitnir, Kaupthing och Landsbanki, eller andra Isländska tillgångar vilka de accepterar som betalning i stället för likvida medel och sedan försöker förvalta och omstrukturera.

Företaget har etablerat sig själv som en expert på nödställda Isländska tillgångar. Även om vi bara sett början av denna unga fonds arbete, kan man ändå se de första månadernas resultat som ett bevis på att modellen verkar fungerar och att det erbjuds många affärstillfällen på marknader som befinner sig i en återhämtningsfas, ibland närmare sin egen hemmamarknad än man kan tro.

Vi kommer inom kort att publicera en utförlig intervju som vi gjort med Werner Braunöck för HedgeFonder.nu.

 

Bild: (c) shutterstock—Pincasso

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -