CTA

Stark utveckling för TurnPoint Global Allocation under första halvåret

Stockholm (HedgeFonder.nu) – TurnPoint Asset Managements enda fond TurnPoint Global Allocation (TGA), slutade juni månad med en uppgång på 2,5 procent och gav en god avkastning på 8,9 procent under första halvåret. Fondens risk är 9,3 procent sedan start.

TurnPoint Global Allocation placerar huvudsakligen i ETF:er (börshandlade fonder). Underliggande tillgångar i dessa ETF:er kan vara aktier, valutor, räntor eller råvaror. Fonden tillämpar en kvantitativ trendföljande modell för sina investeringsbeslut.

Under ett möte med bolagets CIO, Reza Rouzbehani, i Stockholm förra veckan hamnade vi i en diskussion om hur man ska kategorisera TGA. Vi försökte fokusera på huruvida fonden är en CTA eller inte. Traditionellt använder sig en CTA eller ”Managed Futures fund” av terminer och i mindre utsträckning av andra derivata instrument såsom forwardkontrakt och optioner i sin trading. TurnPoint å andra sidan använder sig av börshandlade fonder, ETF:er, för att exponera sig mot olika marknader.

Enligt min mening uppvisar ett kvantitativt system baserat på trendföljande modeller, där man handlar med alla tillgångsklasser på både den långa och korta sidan av marknaden klart och tydligt signifikanta karaktärer av en CTA.

Enbart användningen av olika instrument, i det här fallet ETF:er, skulle inte diskvalificera en fond från att bli kallad CTA. Handelsstrategin och filosofin uppväger med råge de instrument som används i förvaltningen. Man måste också ta hänsyn till att när förvaltningsformen CTA först introducerades, fanns det inga ETF:er som kunde inkluderas i definitionen av tillgångsklassen. Diskussionen blev snarare filosofisk och när termen ”Global Macro” började komma in i bilden, blev det hela mera komplicerad. Mot slutet av mötet bestämde vi oss för att inte lägga någon större möda på att försöka stoppa fonden i någon kategori.

På CTA World Congress i London i mars under en av diskussionerna, försökte man hitta en exakt definition av CTA och hitta skiljeliner mot andra typer av handelsstrategier. Åhörarna var även välkomna att hitta alternativa namn för CTA eller Managed Futures. Till slut sa en av deltagarna ”Vi brukade vara en CTA, men inte längre. Vi gör exakt det vi alltid har gjort på samma sätt som vi alltid har gjort det. Men när vi nådde en miljard dollar i förvaltat kapital, började vi kalla det Global Macro.”

Bild: (c) archerix—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

2 Comments

  1. Jonathan Furelid on

    Grattis till ett starkt år! Ställer mig dock frågande till avkastningen i juni givet fondens trendföljande karaktär. Jag har egentligen inte sett någon trendföljande CTA med positiv avkastning i juni. Vore intressant att höra Reza’s kommentarer kring detta.

  2. Tack. Vi är jättenöjda med vår förvaltning som skiljer oss från mängden så signifikant i år. Jag vet inte varför ingen lyckats leverera under juni,som du beskriver det. Det kanske visar kvaliteten på dessa fonder! Vi har ett betydligt större placeringsunivers via ETF:er jämfört med fonder som enbart handlar med terminer, vilket kan göra att vi hittar flera objekt och tradingidéer.