- Advertisement -
- Advertisement -

Stark utveckling för TurnPoint Global Allocation under första halvåret

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – TurnPoint Asset Managements enda fond TurnPoint Global Allocation (TGA), slutade juni månad med en uppgång på 2,5 procent och gav en god avkastning på 8,9 procent under första halvåret. Fondens risk är 9,3 procent sedan start.

TurnPoint Global Allocation placerar huvudsakligen i ETF:er (börshandlade fonder). Underliggande tillgångar i dessa ETF:er kan vara aktier, valutor, räntor eller råvaror. Fonden tillämpar en kvantitativ trendföljande modell för sina investeringsbeslut.

Under ett möte med bolagets CIO, Reza Rouzbehani, i Stockholm förra veckan hamnade vi i en diskussion om hur man ska kategorisera TGA. Vi försökte fokusera på huruvida fonden är en CTA eller inte. Traditionellt använder sig en CTA eller ”Managed Futures fund” av terminer och i mindre utsträckning av andra derivata instrument såsom forwardkontrakt och optioner i sin trading. TurnPoint å andra sidan använder sig av börshandlade fonder, ETF:er, för att exponera sig mot olika marknader.

Enligt min mening uppvisar ett kvantitativt system baserat på trendföljande modeller, där man handlar med alla tillgångsklasser på både den långa och korta sidan av marknaden klart och tydligt signifikanta karaktärer av en CTA.

Enbart användningen av olika instrument, i det här fallet ETF:er, skulle inte diskvalificera en fond från att bli kallad CTA. Handelsstrategin och filosofin uppväger med råge de instrument som används i förvaltningen. Man måste också ta hänsyn till att när förvaltningsformen CTA först introducerades, fanns det inga ETF:er som kunde inkluderas i definitionen av tillgångsklassen. Diskussionen blev snarare filosofisk och när termen ”Global Macro” började komma in i bilden, blev det hela mera komplicerad. Mot slutet av mötet bestämde vi oss för att inte lägga någon större möda på att försöka stoppa fonden i någon kategori.

På CTA World Congress i London i mars under en av diskussionerna, försökte man hitta en exakt definition av CTA och hitta skiljeliner mot andra typer av handelsstrategier. Åhörarna var även välkomna att hitta alternativa namn för CTA eller Managed Futures. Till slut sa en av deltagarna ”Vi brukade vara en CTA, men inte längre. Vi gör exakt det vi alltid har gjort på samma sätt som vi alltid har gjort det. Men när vi nådde en miljard dollar i förvaltat kapital, började vi kalla det Global Macro.”

Bild: (c) archerix—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Perfect Storm for Antiloop’s Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – Since its launch in February 2022, multi-strategy hedge fund Antiloop Hedge successfully navigated turbulent waters with few surprises. The month of...

Asilo’s Path to Finding Tomorrow’s Superstars

Stockholm (HedgeNordic) – In contrast to benchmark-hugging managers, a truly active equity manager combines independent thinking, strong conviction, and a long-term perspective to generate...

Thyra Hedge Capitalizes on the AI Boom

Stockholm (HedgeNordic) – After experiencing both ups and downs in performance over the past few years, tech-focused long/short equity fund Thyra Hedge is enjoying...

Month in Review: High Dispersion Among Equity Funds

Stockholm (HedgeNordic) – Nordic hedge funds experienced an estimated decline of 0.8 percent in May (as reported by 86 percent of funds) amid high...

The Veritas Approach to Building a Well-Rounded Equities Portfolio

Stockholm (HedgeNordic) – Pension funds play a vital role in safeguarding the financial futures of millions of individuals. Equities serve as the cornerstone of...

Formuepleje Appoints Rasmus Cederholm as New CIO

Stockholm (HedgeNordic) – Danish asset manager Formuepleje has announced the appointment of Rasmus Cederholm as its new Chief Investment Officer (CIO), effective from September....

Allocator Interviews

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -