Nya initiativ för ett begripligare pensionssystem

(Pressmeddelande)Få svenskar kan överblicka och förstå pensionssystemet. Alla tycks vara överens om att något måste göras men vem tar ansvar för helheten? På ett fullsatt seminarium i en av Visbys vackraste trädgårdar diskuterade bland andra finansmarknadsminister Peter Norman och AMFs Camilla Larsson vikten av samverkan. En pensionsgrupp för tjänstepensioner var ett av flera konkreta förslag.

Panelen var enig om att samverkan är avgörande för att förenkla för pensionsspararna.

– Det är glädjande att Peter Norman var så tydlig med att arbetsmarknadens parter tillsammans med myndigheterna bör ta ansvar för att pensionssystemet blir begripligt. Det krävs långsiktiga lösningar för att stärka spararna, kommenterar Camilla Larsson, chef för affärs- och verksamhetsstöd på AMF.

Hon föreslog en pensionsgrupp för tjänstepensioner för att snabba på arbetet.

– En tjänstepensionsgrupp bör bildas redan till hösten. Vid nästa Almedalsvecka borde vi kunna se konkreta resultat i arbetet för att nå gemensamma lösningar och arbetssätt och därmed minska de onödiga kostnader som idag drabbar pensionsspararna.

Annika Lundius, vice VD på Svenskt Näringsliv, uttryckte att hon gärna ingår i en sådan tjänstepensionsgrupp.

Bland flera andra initiativ diskuterade panelen också vikten av att storbankerna kopplar internetbanken till minpension.se och att antalet valcentraler på sikt begränsas till en enda. Mest konkret var förslaget att redovisa pensionsinsättningar i lönekuvertet.

– Pensionspremien bör enkelt kunna redovisas i lönekuvertet eller i deklarationen. Det är viktigt att pensionsspararna blir uppmärksamma på hur mycket pengar som faktiskt sätts av varje månad, kommenterar Camilla Larsson.

Förutom Peter Norman, finansmarknadsminister, och Camilla Larsson, chef för affärs- och verksamhetsstöd på AMF, satt Gunnar Olsson, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå, Annika Lundius, tidigare vd för Sveriges Försäkringsförbund, vice vd för Svenskt Näringsliv och Ole Settergren, chef på pensionsutvecklingsavdelningen på Pensionsmyndigheten, i panelen.

Bild: (c) shutterstock—Zadorozhnyi Viktor

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Comments are closed.