Inte en klassisk 130/30 lång/kort aktiefond

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Få varumärken i den finansiella världen har blivit så välkända namn som Fidelity Investments, med ett förvaltat kapital på mer än 1,5 biljoner dollar. Företagets internationella del, Fidelity Worldwide Investment, grundades 1969 då man öppnade sitt första kontor i Japan. Sedan 1996 finns Fidelity i Stockholm varifrån man sköter den nordiska verksamheten.

Fidelity har en lång tradition av att investera i aktier (70% av tillgångarna) och ränteprodukter, men är däremot inte känd som en hedgefondförvaltare. Fidelitys utbud av FAST fonder (Fidelity Active STrategy) fyller dock detta tomrum med en pallett av fonder som förvaltas med en ”long/short” investeringsstrategi. De första två FAST fonderna lanserades i oktober 2004 och är inriktade på Europa respektive Japan. Under det senaste året har utbudet av FAST fonder utökats till att omfatta FAST European Opportunities, FAST UK och FAST Emerging Markets. Stefan Blomé, försäljningsansvarig för Fidelity i Norden, vill inte gå in på hur stora volymer nordiska investerare har placerat i fonderna, men säger att det finns ett stort intresse och efterfrågan för dessa fonder, särskilt på den institutionella marknaden.

Fidelity har en omfattande analysverksamhet runtom i världen för långa fonder vars arbete och analyser används i förvaltningen av FAST fonderna. Rankningssystemet som används internt för att rekommendera förvaltare vilka aktier de bör köpa används för att bestämma vilka aktier som kandiderar till korta positioner.
Blomé berättar ”Innan vi lanserade våra FAST fonder användes säljrekomendationer till att undervikta aktien alternativt ej investera i aktien. Möjligheten att gå kort har visat sig att över tiden addera alfa i FAST fonderna. Dock är de flexibla förlängningar som används av fondförvaltarna och resultatet är inte en klassisk 130/30 lång/kort aktiefond”. Nettoexponeringen hos FAST Europe och FAST Japan tenderar att att ligga mellan 90-110%. Index för dessa fonder är MSCI Europe respektive MSCI Japan. “Vi har dedikerade analytiker som arbetar med den korta delen av portföljerna. Förvaltarna måste inte ta korta positioner men är uppmuntrade att ha en opportunistisk inställning till denna möjlighet”, Blomé fortsätter. ”Det vi satsar på att leverera till våra fondförvaltare är attraktiva analyser och idéer till långa och korta positioner”.

Bild: (C) shutterstock—Dmitriy Shironosov

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Comments are closed.