Bernanke: Upprepar FED redo att agera

STOCKHOLM (Direkt) Enligt Federal Reserves chef Ben Bernanke är framstegen när det gäller att minska arbetslösheten “frustrerande långsamma” och han upprepade inför senatens bankutskott på onsdagen att Fed är redo att vidta åtgärder, utan att ge några närmare detaljer om vad.

Det rapporterar Bloomberg News.

Han sade att Fed är “redo att vidta ytterligare lämpliga åtgärder för att få en starkare ekonomisk återhämtning”.

“Den amerikanska ekonomin verkar ha fortsatt att återhämta sig, men den ekonomiska aktiviteten verkar ha dämpats något under det första halvåret”, sade Ben Bernanke.

Han sade att tillväxten bromsar in när företagens investeringar dämpas till följd av krisen i Europa och utsikterna för en finanspolitisk åtstramning i USA. Samtidigt avstår hushållen från att konsumera eftersom arbetslösheten är fortsatt hög och det är svårt att få krediter.

Fed-chefen sade att den senaste tidens ekonomiska statistik “generellt” har haft en “nedslående ton” och han väntar sig att den amerikanska ekonomin växte mindre än 2 procent i beräknad årstakt under det andra kvartalet.

Utan att ge några närmare detaljer sade Ben Bernanke att Fed är redo att vidta ytterligare åtgärder i enlighet med vad som är “lämpligt för att främja en starkare ekonomisk återhämtning och en uthållig förbättring av arbetsmarknadsförhållandena i en kontext av prisstabilitet”.

Han sade att den amerikanska finanspolitiken är på en “ohållbar bana” och måste korrigeras med en “trovärdig” plan för att kontrollera budgetunderskotten, samtidigt som man undviker att skada återhämtningen genom de automatiska nedskärningar och skattehöjningar som träder i kraft vid årsskiftet om kongressen inte agerar.

Denna så kallade finanspolitiska klippa (fiscal cliff) skulle ta ned USA-ekonomin i en “grund recession” i början av nästa år. Ben Bernanke tillade att ytterligare negativa effekter skulle komma från osäkerhet om finanspolitiken, däribland skuldtaket.

“Finanspolitiska beslut måste beakta återhämtningens bräcklighet. Det mest effektiva sättet för kongressen att hjälpa till att stötta ekonomin just nu vore genom att ta itu med landets finanspolitiska utmaningar på ett sätt som beaktar både behovet av långsiktig uthållighet och återhämtningens bräcklighet”, sade han.

Han sade vidare att Europas finansmarknader befinner sig under en “betydande stress”, vilket ger upphov till “spridningseffekter” i resten av världen, inklusive USA.

“Möjligheten att situationen i Europa kommer att förvärras är fortsatt en betydande risk mot utsikterna”, sade han.

Fed-chefen sade att europeiska beslutsfattare har starka incitament att lösa krisen och att finansföretagen i USA fortsätter att vidta åtgärder för att hantera sina risker. Trots detta skulle en utveckling i Europa som leder till betydande störningar av de globala finansmarknaderna “oundvikligen innebärabetydande utmaningar för vårt finansiella system och vår ekonomi”.

Bild: (c) shutterstock_70420765

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.