East Capital Explorer: Säljer andel i georgisk hälsokedja

STOCKHOLM (Direkt) East Capital Explorer har avyttrat sitt innehav i Populi, en
av de största privatägda dagligvarukedjorna i Georgien, till Ioli Supermarkets, en lokal marknadsaktör.

Det framgår av ett pressmeddelande.

East Capital Explorer har erhållit en total köpeskilling om 1,7 miljoner euro för sitt innehav motsvarande 30,7 procent av bolaget.

Mia Jurke, VD för East Capital Explorer AB säger:

“Vi är besvikna på utvecklingen i Populi men vi håller med vår förvaltare att försäljningen till Ioli Supermarkets Ltd är den bästa lösningen givet omständigheterna. Vi är gladaför att vår förvaltare har lyckats finna en lösning där vi får tillbaka åtminstone en del av vår ursprungliga investering i bolaget som idag är konkursmässigt och investeringen visar också vikten av riskspridning.”

Investeringen uppgick till sammanlagt 4,1 miljoner euro, och genomfördes i två steg, först i september 2010 på 3,7 miljoner euro och sedan ytterligare finansiering i början av 2011.

Avyttringen realiserar en årlig avkastning före skatt på minus 44 procent på den totala investeringen, enligt pressmeddelandet.

“Emellertid påverkas substansvärdet positivt då försäljningslikviden är avsevärt högre än värderingen per den sista juni”, heter det vidare.

Bild: P.Kirchhoff—pixelio.de

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.