- Advertisement -
- Advertisement -

Australiens centralbank lämnar styrränta oförändrad

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Australiens centralbank, RBA, lämnade på tisdagen sin styrränta oförändrad på 3,50 procent.

I Bloomberg News prognosenkät bland 28 bedömare väntade sig samtliga att räntan skulle lämnas oförändrad på 3,50 procent.

Senaste gången Australiens centralbank ändrade styrräntan var den 5 juni 2012, då den sänktes med 25 punkter till 3,50 procent.

Centralbankschefen Glenn Stevens sade i ett uttalande att efter tidigare beslut så har det skett en betydande lättnad i penningpolitiken det senaste halvåret.
Direktionen ansåg vid dagens möte att med en inflation som förväntas vara i linje med målet och en tillväxt nära trend, men med mer dämpade internationella utsikter än för några månader sedan, så är den nuvarande penningpolitiska hållningen lämplig.

Glenn Stevens konstaterar att de senaste indikatorerna pekar mot en svaga utveckling i Europa och Kina. Förhållandena i andra delar av Asien har återhämtat sig efter naturkatastroferna förra året, men den pågående trenden är oklar och kan dämpas av effekterna från svagare tillväxt utanför regionen.

USA fortsätter att växa i dämpad takt. Råvarupriserna har sjunkit, vilket hjälpt till att minska inflationen och ge utrymme för en del länder att lätta på den makroekonomiska policyn.

Finansmarknaderna har initialt reagerat positivt på fler framsteg mot en mer uthållig finanspolitisk situation i Europa, men Europa förblir en potentiell källa till allvarliga chocker för en tid.

I Australien indikerar data att ekonomin fortsatte att växa första halvåret, i en något högre takt än väntat, samtidigt som arbetslösheten förblir låg. Inflationsprognosen har inte ändrats.

Bild: (c) shutterstock-NealeCousland

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -