Australiens centralbank lämnar styrränta oförändrad

STOCKHOLM (Direkt) Australiens centralbank, RBA, lämnade på tisdagen sin styrränta oförändrad på 3,50 procent.

I Bloomberg News prognosenkät bland 28 bedömare väntade sig samtliga att räntan skulle lämnas oförändrad på 3,50 procent.

Senaste gången Australiens centralbank ändrade styrräntan var den 5 juni 2012, då den sänktes med 25 punkter till 3,50 procent.

Centralbankschefen Glenn Stevens sade i ett uttalande att efter tidigare beslut så har det skett en betydande lättnad i penningpolitiken det senaste halvåret.
Direktionen ansåg vid dagens möte att med en inflation som förväntas vara i linje med målet och en tillväxt nära trend, men med mer dämpade internationella utsikter än för några månader sedan, så är den nuvarande penningpolitiska hållningen lämplig.

Glenn Stevens konstaterar att de senaste indikatorerna pekar mot en svaga utveckling i Europa och Kina. Förhållandena i andra delar av Asien har återhämtat sig efter naturkatastroferna förra året, men den pågående trenden är oklar och kan dämpas av effekterna från svagare tillväxt utanför regionen.

USA fortsätter att växa i dämpad takt. Råvarupriserna har sjunkit, vilket hjälpt till att minska inflationen och ge utrymme för en del länder att lätta på den makroekonomiska policyn.

Finansmarknaderna har initialt reagerat positivt på fler framsteg mot en mer uthållig finanspolitisk situation i Europa, men Europa förblir en potentiell källa till allvarliga chocker för en tid.

I Australien indikerar data att ekonomin fortsatte att växa första halvåret, i en något högre takt än väntat, samtidigt som arbetslösheten förblir låg. Inflationsprognosen har inte ändrats.

Bild: (c) shutterstock-NealeCousland

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.