- Advertisement -
- Advertisement -

SEB: Justerar upp tillväxtprognoser för Estland, Lettland

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Oväntat starka BNP-utfall för det första kvartalet gör att SEB höjer sina prognoser för BNP-utvecklingen 2012 i Estland och Lettland.

Det skriver SEB:s Baltikumansvarige ekonom Mikael Johansson i en rapport på tisdagen.

BNP-prognosen för Estland 2012 höjs till +2,0 procent, från +1,5 procent
tidigare. Prognosen för Lettland höjs samtidigt till +3,2 procent från +2,5 procent tidigare.

Mikael Johansson konstaterar att BNP-tillväxten visserligen dämpades något i Estland och Litauen under första kvartalet, till +3,9 procent i båda länderna jämfört med motsvarande kvartal 2011. I Lettland steg däremot BNP-tillväxten överraskande till 6,9 procent första kvartalet från 5,7 procent under fjärde kvartalet.

I samtliga tre länder drivs tillväxten av privatkonsumtion och investeringar medan exporten nu växer i en “klart lägre takt” jämfört med den starka utvecklingen under 2010 och 2011.

Under det kommande året räknar SEB med att den baltiska exporten kommer att förbli “relativt svag”, investeringstillväxten väntas avta medan konsumtionen väntas fortsätta öka i en “hygglig, om än något avtagande takt”. Tillväxttakten väntas därmed sjunka tillbaka under andra och tredje kvartalet efter det överraskande starka första kvartalet

SEB justerade nyligen upp BNP-prognosen för Litauen i samband med den senaste Nordic Outlook-prognosen, den prognosen lämnas nu oförändrad.

Bild: (c) shutterstock—Terrance Emerson

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Month in Review – June 2024

Stockholm (HedgeNordic) – Despite June marking the end of a long streak of consecutive positive months, the Nordic hedge fund industry still achieved its...

New Equity Managers Join Borea to Bolster Fund Offerings

Stockholm (HedgeNordic) – Following the acquisition of a majority stake by Frendegruppen – a consortium of Norwegian independent banks, Borea Asset Management is strengthening...

Obligo Raises Final €75 Million for PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Obigo Investment Management has announced the final close of its infrastructure-oriented private equity fund, Obligo Nordic Climate Impact Fund (ONCIF), raising...

RFP: Irish Investor in Search of Tail Risk Mitigation

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor seeks an overlay manager or managed options strategies to mitigate tail risk in its €2.5 billion fund-of-funds...

Cevian on Buying Spree, Discloses 5% Stake in Smith & Nephew

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has disclosed a five percent stake in UK medical device manufacturer Smith & Nephew, signaling intentions...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -