- Advertisement -
- Advertisement -

SEB: Justerar upp tillväxtprognoser för Estland, Lettland

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Oväntat starka BNP-utfall för det första kvartalet gör att SEB höjer sina prognoser för BNP-utvecklingen 2012 i Estland och Lettland.

Det skriver SEB:s Baltikumansvarige ekonom Mikael Johansson i en rapport på tisdagen.

BNP-prognosen för Estland 2012 höjs till +2,0 procent, från +1,5 procent
tidigare. Prognosen för Lettland höjs samtidigt till +3,2 procent från +2,5 procent tidigare.

Mikael Johansson konstaterar att BNP-tillväxten visserligen dämpades något i Estland och Litauen under första kvartalet, till +3,9 procent i båda länderna jämfört med motsvarande kvartal 2011. I Lettland steg däremot BNP-tillväxten överraskande till 6,9 procent första kvartalet från 5,7 procent under fjärde kvartalet.

I samtliga tre länder drivs tillväxten av privatkonsumtion och investeringar medan exporten nu växer i en “klart lägre takt” jämfört med den starka utvecklingen under 2010 och 2011.

Under det kommande året räknar SEB med att den baltiska exporten kommer att förbli “relativt svag”, investeringstillväxten väntas avta medan konsumtionen väntas fortsätta öka i en “hygglig, om än något avtagande takt”. Tillväxttakten väntas därmed sjunka tillbaka under andra och tredje kvartalet efter det överraskande starka första kvartalet

SEB justerade nyligen upp BNP-prognosen för Litauen i samband med den senaste Nordic Outlook-prognosen, den prognosen lämnas nu oförändrad.

Bild: (c) shutterstock—Terrance Emerson

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Evolution in Hedge Fund Investing with LGT Collaboration

Stockholm (HedgeNordic) – Since Peter Ragnarsson assumed the role of Head of Alternatives at PRI Pensionsgaranti in 2015, the Swedish pension insurer has significantly...

Borea Expands Sustainability Focus with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has expanded its management team with the hiring of Iselin Ahmer Solberg as a corporate...

Schroders Strengthens Nordic Client Team

Stockholm (HedgeNordic) – Schroders is expanding its client relationship capabilities in the Nordics with the appointment of Ludvig Löfving as a Client Director. He...

The Lynx Constellation Is Brightening Up

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management made headlines in late 2019 with the launch of its pure-play machine learning strategy, Constellation, as a standalone...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -