SEB: Justerar upp tillväxtprognoser för Estland, Lettland

STOCKHOLM (Direkt) Oväntat starka BNP-utfall för det första kvartalet gör att SEB höjer sina prognoser för BNP-utvecklingen 2012 i Estland och Lettland.

Det skriver SEB:s Baltikumansvarige ekonom Mikael Johansson i en rapport på tisdagen.

BNP-prognosen för Estland 2012 höjs till +2,0 procent, från +1,5 procent
tidigare. Prognosen för Lettland höjs samtidigt till +3,2 procent från +2,5 procent tidigare.

Mikael Johansson konstaterar att BNP-tillväxten visserligen dämpades något i Estland och Litauen under första kvartalet, till +3,9 procent i båda länderna jämfört med motsvarande kvartal 2011. I Lettland steg däremot BNP-tillväxten överraskande till 6,9 procent första kvartalet från 5,7 procent under fjärde kvartalet.

I samtliga tre länder drivs tillväxten av privatkonsumtion och investeringar medan exporten nu växer i en “klart lägre takt” jämfört med den starka utvecklingen under 2010 och 2011.

Under det kommande året räknar SEB med att den baltiska exporten kommer att förbli “relativt svag”, investeringstillväxten väntas avta medan konsumtionen väntas fortsätta öka i en “hygglig, om än något avtagande takt”. Tillväxttakten väntas därmed sjunka tillbaka under andra och tredje kvartalet efter det överraskande starka första kvartalet

SEB justerade nyligen upp BNP-prognosen för Litauen i samband med den senaste Nordic Outlook-prognosen, den prognosen lämnas nu oförändrad.

Bild: (c) shutterstock—Terrance Emerson

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.