Moody´s sänker betyg för 28 spanska banker

STOCKHOLM (Direkt) Moody´s sänkte på måndagskvällen kreditbetyget för 28 spanska banker med mellan ett och fyra steg. Betygsåtgärden följer på institutets sänkning av Spaniens nationella kreditbetyg, från A3 till Baa3 med fortsatt negativa utsikter, den 13 juni.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Moody´s tillägger att sänkningen av bankernas betyg för långfristig upplåning samt depositinlåning också speglar en sänkt bedömning av bankernas egna, “standalone”, kreditvärdering.

Moody´s sänkter betyget för tre av bankerna med ett steg, för elva banker sänks betyget med två steg, tio banker får betyget sänkt med tre steg medan sex bankers betyg sänks med fyra steg.

Moody´s anger två huvudsakliga skäl för betygsåtgärderna mot de 28 bankerna.

1, Moody´s egna bedömning om lägre kreditvärdighet för den spanska staten, vilket utöver att sänka regeringens möjligheter att stödja bankerna också tynger på bankernas standalone-betyg.

2, Förväntningar om att bankern exponering mot kommersiella fastigheter troligen kommer att leda till högre förluster, vilket kan öka sannolikheten för att bankerna behöver externt stöd.

Trots betygsåtgärden ser Moody´s positivt på de breda stödåtgärder som
introducerats av den spanska regeringen för att stödja banksystemet som helhet. Moody´s kommer att utvärdera effekterna av den kommande rekapitaliseringen på bankernas kreditvärdighet och för obligationsägarna när väl det slutliga beloppet, tidpunkten och formen för finansieringsflödet till de enskilda bankerna blir kända.

Moody´s noterar samtidigt att kreditbetyget för Banco Santander och Santander Consumer Finance är ett steg högre än Spaniens nationella betyg, Baa3. Det beror på en hög geografisk diversifiering i bankernas balansräkningar och inkomstkällor samt en “hanterbar” exponering mot spansk statsskuld. För alla övriga berörda banker är betygen nu som bäst det samma som för spanska staten.

Bild: (c) shutterstock—Andrey Yurlov

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.