En stökig maj!

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Det verkade bli lite av ”Sell in May and go away” i alla fall i år, då aktiemarknaderna föll handlöst under maj månad. Det återstår att se om den negativa trenden fortsätter under hela sommaren och en bit in på hösten, eller om vi kommer att se en återhämtning under de kommande månaderna.

I veckan riktades uppmärksamheten huvudsakligen mot Spanien nu när Greklandssituationen har fått kliva tillbaka i nyhetsflödet i avvaktan på omvalet i landet. Det är bankerna i Spanien som har skapat bekymmer då en del av dem behöver kapitaliseras för att kunna överleva. En av dessa, Bankia, behöver exempelvis 19 miljarder euro i nytt kapital.

Under fredagen kom det inköpschefsindexsiffror från såväl Kina som många europeiska länder och USA, där med undantag från några länder ser vi att många länders ekonomier är i en avmattningsfas (index under 50). Exempelvis var indexet 45,9 för Storbritannien, 42,0 för Spanien, 44,8 för Italien, 44,7 för Frankrike, 45,2 för Tyskland och 45,1 för hela EMU-området. USA tillsammans med Kina och Indien tillhörde de få länder med inköpschefsindex över 50, men även i dessa länder har trenden vänt nedåt.

Samtidigt ökar arbetslösheten i EMU-området och noterades till 11,0 procent i april jämfört med 9,9 procent för samma månad förra året.

Med Kina, Europa och USA på väg ned i ekonomisk aktivitet, ser det ut som att vi håller på att gå in i en global avmattningsfas utan några stora krafter som kan motverka trenden. Samtidigt ska man lämna dörren öppen för en tillfällig återhämtning den närmaste tiden, vilket kan gå mycket fort om de rätta förutsättningarna finns på plats.

Som jag nämnde tidigare är det Spanien som står på agendan just nu och det osäkra finansiella läget i banksystemet verkar ha smittat av sig till konsumenternas beteende. Den spanska detaljhandeln tappade 9,8 procent i april jämfört med mars, vilket är den största nedgången sedan man började med statistiken.

USA har också börjat se en klar dämpning av ekonomisk aktivitet den senaste tiden och konsumenterna reagerar på vad de ser. De amerikanska hushållens konfidensindikator sjönk till 64,9 i maj jämfört med föregående månad vars värde uppgick till 68,7.

Det som dock tog hela marknaden på sängen förra veckan var jobbsiffror från USA som kom in långt under förväntningarna. Det skapades bara 69 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn i maj jämfört med väntade 150 000 nya jobb. Samtidigt reviderades siffran för antalet nya jobb i april ned till 77 000 från 115 000.

Det har varit mycket dystra siffror den senaste tiden, vilket har fört ned marknaderna kraftigt. Nedgångarna tog extra fart under den gångna veckan, vilket gjorde maj till en av de sämsta månaderna de senaste åren. Aktier mätt med det globala aktieindexet MSCI All Country World rasade med 9,3 procent och Stockholmsbörsen tappade 7,9 procent under månaden. Råvaror tyngdes ännu mera bland annat till följd av raset i oljan. Råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) föll hela 12,9 procent i maj.

Räntorna noterades till nya bottennivåer. Den amerikanska 10-årsräntan backade med 36 punkter till 1,56 procent och den svenska motsvarigheten tappade hela 51 punkter till 1,28 procent under maj.

På valutamarknaden tog investerarna skydd i den amerikanska dollarn, vilket stärktes ordentligt mot bland annat svenska kronor och gick upp med 8,1 procent till 7,27 kronor. Även euron stärktes något mot kronan, men var långt ifrån dollarförstärkningen. Euron ökade 1,0 procent till 8,99 kronor under månaden.

Bild: (c) igor—Fotolia.com

Share.

About Author

Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Comments are closed.