- Advertisement -
- Advertisement -

Shepherd Energy – en elmarknads-specialist

- Advertisement -

London (Hedgefonder.nu) – Shepherd Energy är en svensk specialistförvaltare verksam på den nordiska elmarknadern sedan 2002. Bolaget har ett av marknadens mest erfarna förvaltningsteam med en lång, framgångsrik avkastningshistorik inom derivathandel sedan den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och det nuvarande teamet har arbetat tillsammans med förvaltningen av fonden sedan 2007.

Shepherd Energys förvaltning kan delas in i fondförvaltning, kraftförvaltning och diskretionär förvaltning, där förvaltningsteamet är ansvarig för samtliga ben inom organisationen. Förutom förvaltning erbjuder Shepherd Energy analystjänser med daglig övervakning av den nordiska elmarknaden. Shepherd Energy AB publicerar dagligen analyser för ledande aktörer som exempelvis Vattenfall, Hafslund och Wallenstam.

Shepherd Energy Fund är en sektorfond med placeringsinriktning mot standardiserade elderivat noterade på den nordiska elbörsen samt derivat på utsläppsrätter av CO2.

Förvaltningen strävar efter att ge andelsägarna god riskjusterad avkastning på investerat kapital i kombination med en, över tiden, lägre marknadsrisk än traditionella aktiefonder. Energy Fund har ett absolut avkastningsmål vilket betyder att målet är att avkastningen skall vara positiv oavsett om andra finansiella marknader stiger eller faller. Avkastningsmålet är definierat till en nettoavkastning på 15%, oavsett marknadens utveckling och med begränsad risk. Dessutom har fonden har inga insättnings‐ och uttagsavgifter.

Fonden vänder sig till institutionella investerare, företag och kapitalstarka privatpersoner. En investering i fonden skall ses som ett komplement till placeringar i traditionella aktie- och obligationsfonder.

Shepherd Energy Fund listades som den bästa elfonden i branschen år 2008 och 2009, där teamet klarade att generera positiva resultat under finanskrisens svåraste period. Förvaltarteamet består numera av tre förvaltare; Arne Österlind, Mattias Hellberg och Andreas Edlund. I december 2010 anlitades Lina Petrell Sima till VD för Shepherd Energy. Lina arbetade tidigare inom bolaget som administrativ chef och risk manager och hon ansvarar fortfarande för riskhanteringen inom bolaget. Innan Lina började på Shepherd Energy arbetade hon inom energibranschen med krafthandel, riskhantering och verksamhetsutveckling. Lina efterträdde Jörgen Johansson som var VD och ansvarig fondförvaltare på Shepherd Energy sedan 2007.

Förvaltarna har lång erfarenhet av den nordiska elmarknaden och fokus kommer därför att ligga på hur man balanserar risknivån utifrån en fundamental värdering av hur det nordiska och europeiska kraftsystemet fungerar. Vilka parametrar som är prisdrivande för de instrument som fonden agerar i utvärderas på kontinuerlig basis för att snabbt fånga upp de förändringar som sker.

Riskhanteringen och en låg variation i fondresultatet är det centrala med förvaltningen samtidigt som fonden kan vara en basdel i en investerares portfölj på grund av en god riskjusterad avkastning. Avkastningen skall vara asymmetrisk, det vill säga att antalet vinstmånader på lång sikt skall överstiga de negativa samt att magnituden av de positiva månaderna skall överstiga de negativa.

Detta hanteras praktiskt genom en hög aktivitetsgrad i de marknader som fonden är aktiv på. Fonden får ta positioner både på den korta och långa sidan men där användandet av så kallad hävstångseffekt är sällsynt.

Sedan förvaltningsteamet tog över Shepherd Energy Fund har fonden uppvisat en årlig avkastning på 2,31 % (baserat på avkastningen mellan augusti 2007 och december 2011).

Bild: (C) shutterstock—Triff

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...