SEBs 53 miljarders fastighetsfond i likvidation

Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEBs tyska fastighetsfond, SEB Immoinvest tvingades igår till likvidation av sina andelsägare. SEB Immoinvest är en direktinvesterande fastighetsfond med hemvist i Tyskland. I Tyskland har direktinvesterande fastighetsfonder länge varit gemene mans lågriskinvestering och fondandelar säljs över disk hos alla banker och rådgivare. Fonderna är oftast konservativa med låg belåning och investerar framför allt i förstklassiga fastigheter i A-läge. Avkastningen har historiskt sätt legat något över inflationen och gett viss direktavkastning däröver. Konceptet har funnits sedan 70-talet, SEB Immoinvest sedan 1989. Fonderna, inklusive SEB Immoinvest har traditionellt sätt erbjudit daglig handel mot spread men efter 2008 stoppade de flesta fonderna sina andelsägare från att ta ut pengar, så även SEB Immoinvest. SEB-fonden blir nu den nionde i raden av tyska fastighetsfonder att likvideras. Det skriver Fonds Professionell Online<. Men det var inte utan dramatik som fonden gick sitt öde till mötes. Inför den sjunde maj 2012 hade SEB Immoinvest arbetat upp en del likviditet och fonden förbereddes för att erbjuda begränsade uttag. I ett brev till andelsägarna inför den sjunde maj så konstaterar förvaltaren att fonden kan möta vissa krav på uttag men om för många av andelsägarna väljer att fullfölja eller skicka in nya uttagskrav så kommer fonden att tvingas likvidera hela portföljen, vilket är i linje med BaFin-reglementet för dylika fonder. SEB Asset Management skriver i brevet till andelsägarna att fondens öde ligger i investerarnas händer och det är upp till dig som investerare att bestämma ödet. Igår så talade så investerarna sitt otvetydiga språk och tryckte sälj vilket tvingade fonden till att gå i likvidation. Fastigheter värda sex miljarder euro ska nu säljas och pengarna återbetalas till andelsägarna. Bland andelsägarna märks bland annat fonden SEB Real Estate Portfolio som tex finns att handla hos vissa svenska försäkringsplattformar. Avvecklingen av beståndet kommer att ske under ordnande former för att säkerställa att försäljningsbeloppen ska bli så gynnsamma som möjligt och pengar kommer att återbetalas var sjätte månad med start i juni månad och då med 20 % av andelsvärdet. Bild: (C) shutterstock—valeriy tretyakov

Share.

About Author

Gustav Gennow är redaktör på HedgeFonder.nu. Vid sidan av sitt arbete för HedgeFonder.nu driver GG Inscap. GG har tidigare arbetat för en schweizisk privatbank samt med försäkringsförmedling. GG är ekonom från Lunds Universitet med en magister i strategi och informationssystem.

1 Comment

  1. “men efter 2008 stoppade de flesta fonderna sina andelsägare från att ta ut pengar”

    Sett det här på flera ställen. Knappast lagligt i sverige? Men man får göra så i tyskland?

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.