- Advertisement -
- Advertisement -

QQM tar tillbaka tappad mark

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – 2012 började med den sämsta månaden sedan starten i januari 2008 för den Stockholmsbaserade marknadsneutrala L/S equity-förvaltaren QQM, när fonden tappade -5,42%. Förvaltaren kommenterade månadsresultatet: ”Fondens långa positioner steg under januari i genomsnitt med +6,98%, medan de korta positionerna i genomsnitt steg med +12,35%. I efterhand kan konstateras att de under 2011 mest nedpressade aktierna var de som steg mest, något som ännu inte motsvaras av högre förväntade vinster.”

QQM började komma på rätt spår igen i och med resultatet i februari som blev +0,87%, mars slutade oförändrat och april gav +1,75%. För 2012 är fonden fortfarande under vattenytan med -2,92% medan globala aktier enligt MSCI World var upp nästan 10% (30 april, 2012). 63% av fondens månads-NAV har positiv utveckling sedan starten och den sammanvägda avkastningen är 6,4%, jämfört med MSCI World som är ner mer än -12%. QQMs korrelation till globala aktier ligger på låga 0,2. Mot svenska aktier, som typiskt sett utgör den största delen av portföljen, är korrelationen till och med något lägre.

Fondförvaltarna Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt har en helt annan inställning jämfört med den traditionella long/short equity-förvaltaren. En strikt systematisk och kvantitativ process, där inga andra uppgifter används som indata än konsesus på analytikernas vinstprognoser för bolagen. Baserat på den, eller snarare förändringen i uppskattningar, går QQM in i långa och korta positioner i de mest positiva och negativa revideringar, vilket resulterar i en marknadsneutral positionering för portföljen.

De två förvaltarna tog över ansvaret för förvaltningen av fonden QQM i juni 2010. Sedan dess har de lyckats överträffa HFRX Market Neutral Index med nästan 12%. (se diagram) 

I slutet av april var aktieportföljens geografiska bruttoexponering spridd över de nordiska länderna där Sverige utgjorde (cirka) 37%, Finland 29%, Norge 23% och Danmark 11%.

Fondens aktieportfölj var vid utgången av april sammansatt av 92 långa, samt 72 korta positioner och fondens bruttoexponering uppgick till 168 procent.

Bild: (C) shutterstock—LongQuattro

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -