QQM tar tillbaka tappad mark

Stockholm (HedgeFonder.nu) – 2012 började med den sämsta månaden sedan starten i januari 2008 för den Stockholmsbaserade marknadsneutrala L/S equity-förvaltaren QQM, när fonden tappade -5,42%. Förvaltaren kommenterade månadsresultatet: ”Fondens långa positioner steg under januari i genomsnitt med +6,98%, medan de korta positionerna i genomsnitt steg med +12,35%. I efterhand kan konstateras att de under 2011 mest nedpressade aktierna var de som steg mest, något som ännu inte motsvaras av högre förväntade vinster.”

QQM började komma på rätt spår igen i och med resultatet i februari som blev +0,87%, mars slutade oförändrat och april gav +1,75%. För 2012 är fonden fortfarande under vattenytan med -2,92% medan globala aktier enligt MSCI World var upp nästan 10% (30 april, 2012). 63% av fondens månads-NAV har positiv utveckling sedan starten och den sammanvägda avkastningen är 6,4%, jämfört med MSCI World som är ner mer än -12%. QQMs korrelation till globala aktier ligger på låga 0,2. Mot svenska aktier, som typiskt sett utgör den största delen av portföljen, är korrelationen till och med något lägre.

Fondförvaltarna Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt har en helt annan inställning jämfört med den traditionella long/short equity-förvaltaren. En strikt systematisk och kvantitativ process, där inga andra uppgifter används som indata än konsesus på analytikernas vinstprognoser för bolagen. Baserat på den, eller snarare förändringen i uppskattningar, går QQM in i långa och korta positioner i de mest positiva och negativa revideringar, vilket resulterar i en marknadsneutral positionering för portföljen.

De två förvaltarna tog över ansvaret för förvaltningen av fonden QQM i juni 2010. Sedan dess har de lyckats överträffa HFRX Market Neutral Index med nästan 12%. (se diagram) 

I slutet av april var aktieportföljens geografiska bruttoexponering spridd över de nordiska länderna där Sverige utgjorde (cirka) 37%, Finland 29%, Norge 23% och Danmark 11%.

Fondens aktieportfölj var vid utgången av april sammansatt av 92 långa, samt 72 korta positioner och fondens bruttoexponering uppgick till 168 procent.

Bild: (C) shutterstock—LongQuattro

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.