- Advertisement -
- Advertisement -

QQM tar tillbaka tappad mark

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – 2012 började med den sämsta månaden sedan starten i januari 2008 för den Stockholmsbaserade marknadsneutrala L/S equity-förvaltaren QQM, när fonden tappade -5,42%. Förvaltaren kommenterade månadsresultatet: ”Fondens långa positioner steg under januari i genomsnitt med +6,98%, medan de korta positionerna i genomsnitt steg med +12,35%. I efterhand kan konstateras att de under 2011 mest nedpressade aktierna var de som steg mest, något som ännu inte motsvaras av högre förväntade vinster.”

QQM började komma på rätt spår igen i och med resultatet i februari som blev +0,87%, mars slutade oförändrat och april gav +1,75%. För 2012 är fonden fortfarande under vattenytan med -2,92% medan globala aktier enligt MSCI World var upp nästan 10% (30 april, 2012). 63% av fondens månads-NAV har positiv utveckling sedan starten och den sammanvägda avkastningen är 6,4%, jämfört med MSCI World som är ner mer än -12%. QQMs korrelation till globala aktier ligger på låga 0,2. Mot svenska aktier, som typiskt sett utgör den största delen av portföljen, är korrelationen till och med något lägre.

Fondförvaltarna Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt har en helt annan inställning jämfört med den traditionella long/short equity-förvaltaren. En strikt systematisk och kvantitativ process, där inga andra uppgifter används som indata än konsesus på analytikernas vinstprognoser för bolagen. Baserat på den, eller snarare förändringen i uppskattningar, går QQM in i långa och korta positioner i de mest positiva och negativa revideringar, vilket resulterar i en marknadsneutral positionering för portföljen.

De två förvaltarna tog över ansvaret för förvaltningen av fonden QQM i juni 2010. Sedan dess har de lyckats överträffa HFRX Market Neutral Index med nästan 12%. (se diagram) 

I slutet av april var aktieportföljens geografiska bruttoexponering spridd över de nordiska länderna där Sverige utgjorde (cirka) 37%, Finland 29%, Norge 23% och Danmark 11%.

Fondens aktieportfölj var vid utgången av april sammansatt av 92 långa, samt 72 korta positioner och fondens bruttoexponering uppgick till 168 procent.

Bild: (C) shutterstock—LongQuattro

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...