- Advertisement -
- Advertisement -

Borg: Krävs extra stora säkerhetsmarginaler

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Finanspolitiska rådet anser att finanspolitiken kunde ha varit något mer expansiv i budgetpropositionen för 2012 och ställer sig också frågande till att regeringen hänvisat till den makroekonomiska osäkerheten som argument för större säkerhetsmarginaler i finanspolitiken.

Det osäkra läget i Europa talar dock för behovet av extra stora
säkerhetsmarginaler och tack vare goda säkerhetsmarginaler har regeringen värnat förtroendet för statsfinanserna och samtidigt sett till att det finns utrymme att agera vid en eventuell förvärrad kris.

Det säger finansminister Anders Borg i en kommentar till Finanspolitiska rådets rapport, enligt ett pressmeddelande.

“I normalfallet behövs inte extra säkerhetsmarginaler utöver det som föreskrivs av det finanspolitiska ramverket. Men det vi har upplevt den senaste tiden kan inte rimligen beskrivas som ett normalt läge. Europa har balanserat på en knivsegg och osäkerheten är fortsatt stor”, säger han.

Han säger vidare att under sommaren 2011 försämrades utsikterna för svensk ekonomi markant, vilket gjorde att finansdepartementet reviderade ner prognosen för offentliga sektorns finansiella sparande med 65 miljarder kronor mellan vårpropositionen 2011 och budgetpropositionen för 2012.

“Om man tar ansvar för de offentliga finanserna kan man inte bortse från en sådan utveckling… Tack vare goda säkerhetsmarginaler har vi värnat förtroendet för de offentliga finanserna och samtidigt säkrat handlingsutrymme för kraftiga stimulansåtgärder om vi återigen skulle uppleva efterfrågefall av samma storleksordning som 2009”, säger Anders Borg.

Finanspolitiska rådet hävdar vidare att sänkningen av restaurangmomsen en ineffektiv åtgärd för att öka den varaktiga sysselsättningen, med hänvisning till internationella studier som tyder på att momssänkningar får ett begränsat genomslag på priserna.

Här replikerar Anders Borg att finansdepartementet bedömer att
restaurangpriserna i dag är cirka 4 procent lägre än de skulle ha varit utan momssänkningen. Det motsvarar en dryg tredjedel av den totala momssänkningen och tre fjärdedelar av den förväntade effekt för 2012 som regeringen räknade med i budgeten. Dessutom har försäljningen i branschen ökat.

“Vår sammantagna bedömning är därför att restaurangmomssänkningen hittills har haft positiv inverkan och förbättrat förutsättningarna att minska ungdomsarbetslösheten, säger finansminister Anders Borg.

Bild: (C) shutterstock—sellingpix

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...