Alternativa UCITS-fonder föll -0.49% under mars månad

Stockholm (HedgeFonder.nu) – UCITS Alternative Index Global tappade -0.49% under mars månad, som reducerade bidraget från februari månads uppgång på 0,87%, vilket summerar årets sammanlagda uppgång till 1,75%. Fixed income var den enda strategin som lyckades leverera en positiv avkastning på 0,31%. Alla andra strategier rapporterade förluster, mest noterbart Tillväxtmarknader och CTA: ner -1,70% respektive -1,64%.

Tillväxtmarknader fortsätter dock trots detta vara den bäst avkastande strategin hittills under 2012, med en sammanlagd uppgång på 4,44%. Som kontrast till detta är CTA den strategi med sämst avkastning under 2012, ner -0,99%. Equity Long/Short och Event-driven drabbades av förluster på -0,25% respektive -0,08%, men de fortsätter vara andra och tredje bäst avkastande strategier detta år, upp 2,49% respektive 2,17%.  

Bild: (C) shutterstock—Denis Vrublevski

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.