Pakistan: Med spontan tvekan, men oj! Vad spännande…

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Som en första reaktion är det nog få marknader och ekonomier som kan vara mindre attraktiva än Pakistan för en aktieinvesterare. För oss i väst är det alltid av helt fel anledning som landet hamnar i fokus i nyheterna: Islamisk fundamentalism, terrorism, problem med grannländerna, politiska överraskningar – och cricket.

Mattias Martinson på Tundra Fonder har en helt annan åsikt. Den svenske förvaltaren kallar Pakistan ”sin passion” och jämför det med länder som Turkiet, ett ”västerländskt” NATO-land och dess urbana befolkning är lika skicklig och välutbildad som den i Indien. Han säger till och med att ”Pakistan har kommit mycket längre än de flesta tillväxtmarknader ur ett etiskt perspektiv”. Mattias förvaltar en av endast två fonder globalt med inriktning mot Pakistan. Han var tidigt ute på den ryska marknaden och har förvaltat ryska aktier sedan 1996, då för HQ Bank när de flesta investerare knappt ville röra Ryssland. Så vi tog en närmare titt för att se om han är något på spåren.

Pakistan har en till största delen muslimsk befolkning på 174,5 miljoner med en medianålder på 21 år och är till största delen beroende av jordbrukssektorn. Landet har ungefär ¾ av Ukrainas jordbruksmark, som är ansett som Rysslands och Europas ”kornbod”. Och jordbruk är, efter servicesektorn, betydande (jämför med Indien och hur de blomstrade!) där 50% av Pakistans export utgörs av bomull och trots att korna endast ger en tredjedel av vad europeiska mjölkkor ger, sker 6% av den globala mjölkproduktionen i Pakistan. Det beräknas att 130 miljarder ton av kol finns under den pakistanska jorden, om än inte av bästa kvalitet så är det ändå en väsentlig andel av världens totala beräknade reserver på 1000 miljarder ton. Och kanske upptäcktes även en av världens största kopparfyndigheter nyligen i Pakistan.

Utländska direktinvesteringar till Pakistan uppgår endast till 1 miljard USD per år. Jämför det med de 12 miljarder USD som pakistaner boende utomlands skickar hem till sina familjer varje år, motsvarande häpnadsväckande 6% av BNP.

Mattias ser energibristen som ett av landets största problem och bedömer att det tar bort 2% av BNP-tillväxten varje år.

Pakistan är geografiskt beläget i en av världens mest oroliga regioner, gränsande till Iran i väster, Afghanistan i nordväst och Indien i öst, där de två kärnvapenmakterna från tid till annan har drabbat samman i gränskonflikter, mest framträdande i den bergiga Kashmirregionen. Faktum är att 67% av pakistanierna anser att det största hotet mot dem kommer från världens största demokrati.

Pakistans geopolitiska betydelse anser faktiskt Mattias vara en av möjligheterna för landet: ”det finns en logik hos resten av världen att Pakistans ekonomi blomstrar då utbildning och arbetstillfällen sannolikt är det bästa sättet att utrota terrorismen”. Pakistan behövs vidare som en stabiliserande faktor i regionen när USA lämnar Afghanistan preliminärt 2014.
Pakistans finansiella marknad domineras av energi (40%), banker (25%), konsumentvaror och jordbruksrelaterade produkter så som gödningsmedel. Totalt marknadsvärde är 40 miljarder USD, jämfört med ungefär tre biljoner USD i Stockholm. Den genomsnittliga direktavkastningen för pakistanska aktier är 8% och P/E-talet 6.

Tundras Pakistanfond som startade sin förvaltning i oktober 2011 har sedan starten givit en avkastning på 5,4% (SEK) med en standardavvikelse på 20,9%. Risken anses vara hög enligt KIID-dokumenten och förvaltaren rekommenderar en investeringshorisont på 10 år eller mer.

 

Bild: (C) shutterstock—rudall30

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.