Australien lämnar styrränta oförändrad

STOCKHOLM (Direkt) Australiens centralbank, RBA, lämnade på tisdagen sin styrränta oförändrad på 4,25 procent.

I Bloomberg News prognosenkät bland 24 bedömare väntade sig samtliga att räntan skulle lämnas oförändrad på 4,25 procent.

Senaste gången Australiens centralbank ändrade styrräntan var den 6 december 2011, då den sänktes med 25 punkter till 4,25 procent.

RBA-chefen Glenn Stevens sade i ett uttalande att tillväxten i Australien förra året var något lägre än tidigare uppskattningar, men att han inte ser några tecken på en djup global nedgång.

Trots den sämre tillväxten anser RBA att det var klokt att vänta på
inflationsdata innan de överväger ytterligare lättnader i penningpolitiken. Till nästa räntemöte kommer RBA att ha möjlighet att bedöma utsikterna för inflationen, enligt centralbankschefen.

“Den senaste informationen stämmer överens med förväntningarna om att
världsekonomin kommer att växa i en takt under trend i år, men tyder inte på att en djup nedgång förekommer”, sade Glenn Stevens.

Han sade att flera länder i Europa kommer att se rekordsvag tillväxt, men att USA:s ekonomi fortsätter att växa måttligt.

Tillväxten i Kina har dämpats, vilket varit meningen, och kommer sannolikt att fortsätta i en mer uthållig takt i framtiden, enligt RBA-chefen.

Samtidigt har förhållandena på andra håll i Asien dämpats under 2011, delvis på grund av naturkatastrofer, men visar inte några tecken på ytterligare försämring.

Han konstaterade att råvarupriserna sjönk några månader förra året och ligger klart under sin topp, men har varit relativt stabila en tid nu, på rätt höga nivåer.

Glenn Stevens sade att stämningen på finansmarknaderna generellt sett har fortsatt att förbättras de senaste veckorna, men att uppgiften att få ordning på europeiska banker och länder fortfarande är stor och att Europa kommer att fortsätta att vara en potentiell källa till negativa chocker ytterligare en tid.

Bild: (C) shutterstock—Robyn Mackenzie

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.