Japan: Oförändrad styrränta efeter policymöt

STOCKHOLM (Direkt) Den japanska centralbanken, Bank of Japan, behåller dagslåneräntan på ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

Det beslutade bankens styrelse vid sitt policymöte på fredagen, skriver Bloomberg News. Beslutet var enhälligt.

I Bloomberg News enkät bland åtta ekonomer trodde samtliga att räntan skulle lämnas oförändrad.

Bank of Japan ändrade senast sin styrränta den 5 oktober 2010, då den sänktes från 0,10 procent till ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

BOJ beslutade också att utöka sin fond för tillgångsköp till 40.000 miljarder yen, från tidigare 30.000 miljarder yen. Löptiden för köp av japanska statsobligationer förlängs från två till tre år. Programmet förlängs dessutom med sex månader, till juni 2013.

Samtidigt beslutades att minska kreditfaciliteten för företag till 30.000 miljarder yen, från tidigare 35.000 miljarder yen.

BOJ skriver i ett uttalande att det har blivit alltmer uppenbart att den japanska ekonomin skiftar mot en fas med tilltagande tillväxt. Ekonomin väntas återgå till en måttlig återhämtning och de nya lättnaderna kommer att hjälpa ekonomin att återgå till en uthållig tillväxt med prisstabilitet.

KPI-inflationen väntas gradvis stiga upp mot 0,5-1,0 procent och enligt BOJ kommer det troligen inte att ta alltför lång tid innan centralbanken kan nå sitt inflationsmål på 1 procent.

Bild: (C) shutterstock—Linda-Bucklin

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.