Hedgefond i fond- Bra substitut till aktier i tillväxtmarknader

(Annons) – Argumenten till varför en investeringsportfölj bör ha ökad till tillväxtmarknader framöver är många. Dagens tillväxtmarknader kommer 2015 att utgöra en större del av världens BNP än USA och Europa tilsammans. Ekonomisk statistik och framtidsprognoser är allmänt vedertagena men trots detta är de flesta investerarna underinvesterade i tillväxtmarknader och måste på sikt öka sin allokering till dessa marknader. Värt att notera är att tillväxten de närmaste 10 åren förmodligen kommer att se annorlundu ut jämfört med vad vi hitills har sett. Efter ett decenium med tillväxt lett av export av tillverkade produkter och råvaror kommer nästa tillväxtlokomotiv bli lokal konsumtion, en framväxande lokal medelklass som vill resa, konsumera och köpa kapitalvaror. En stark ökning av BNP per capita kommer att bli nästa megatrend i tillväxtmarknader och  passiva indexbaserade investeringar samt fokuserade på storbolag (large caps) som utgör huvudelen av regionala aktieindex kommer att få svårare att ta fördel av denna trend. Investerare måste exponera sig mot små och medelstora bolag som är bättre på att dra fördel av regionala möjligheter skapade av denna massiva ökning i löner och köpkraft i olika tillväxtmarknader. med lokalkännedom och lokal närvaro är bäst på att fånga dessa möjligheter och med tanke på likviditetsproblem i handel med små och medelstora bolag tillhör dessa förvaltarna förmodligen inte de stora drakarna vi alla känner till

Varför fond i hedge fonder

För Mirabaud som förvaltat fond i hedge fonder i nästan 40 år finns det många fördelar med en fond i fond lösning. Vi försöker hitta regionala specialister i tillväxtmarknader i en blanding av etablerade förvaltare och specialiserade nicheförvaltare. Med får man dessutom tillgång till en mängd olika avkastningsmöjligheter dels via tillgångsslag såsom aktier, , valutor, råvaror dels från olika strategier såsom l/s, macro, händelsedrivna etc. Långsiktiga aktieinvesterare har varit med om flera nedgångar på 50%+ under de senasten10 åren vilket kan vara en förklaring till den underallokering vi idag ser från många. Vår målsättning är enkel. Delta meningsfult i positiva/ upp marknader, typiskt 2/3 av uppsidan medan vi försöker begränsa nedsidan i negativa marknader, typiskt 1/3 av nedsidan. Vi uppnår denna assymetriska avkasningsprofil genom att investera med både hedgefonder med flexibla mandat som kan justera brutto och netto exponering (se graph nedan) samt med traditionella aktie fonder. Över långa tidsperioder och flera cycler ser vi att denna assymetriska profil levererar bra med högre avkastning än jämförelseindex med betydligt lägre . Traditionella förvaltare bidrar med högt beta (trevligt i upp marknader) från tillväxtmarknader medan hedgefonderna bidrar med både beta men framföralt till det totala resultatet vilket är den assymetriska avkastningsprofil vi vill åstakomma.

Fungerar det?

Att skapa assymetrisk avkastning via hedgenfonder och använda det som aktiesubstitut är i Mirabaud’s DNA och vi förvaltar enligt ovan beskrivna riktlinjer sedan lång tid tillbaka. Vår älsta fond som startade på 1970 talet avspeglar denna assymetri gentemot traditionella aktier i detta fall ett globalt aktieindex.

 

Humanistiska värderingar över 200 år ledde Mirabaud till att överväga en fond i fonder med inriktining på tillväxtmarknaderna från ett annorlunda perspektiv. Istället för en ren SRI approach som är näst intill  omöjlig att skapa för en hedge fond i fond som investerar i tillväxtmarknader ansåg vi att det vore mer effektivt att bygga en portfölj utan restriktioner men att dela med oss av  en eventuellt postivt värde utveckling till något vi tror starkt på och som har anknytning till investeringsportföljen. Valet föll på Interpeace, en väletablerad NGO spceisliserade på att hjälpa utveclingsländer efter dramatiska konflikter.Interpeace mäklar fred och försöker stabilisera dessa länder som i framtiden kan komma in i gruppen av länder man aktivt kan investera i. Utan fred ingen ekonomisk utveckling och inga möjligheter att investera. Med en långsiktig investeringshorizont tror vi att vårt samarbete med Interpeace är ett bra sätt att utnyttja potentialen i tillväxtmarknaderna till fördel för alla inblandade.

Johan Olson
Business Development Alternative Investments
Mirabaud & Cie

For furter information please visit
www.mirabaud.com
www.interpeace.org

Denna advertorial är sponsrad av Mirabaud & Cie

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.