- Advertisement -
- Advertisement -

ALTU – En long only med absoluttänk

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Förvaltaren Martin Curries fokus är tillväxtmarknader och naturresurser, ’long only’ samt ’long short’ med absolutavkastningsmål. Martin Curries senaste alster är en ’long only’ fond med absolutavkastning ”i tankarna”. Asia long term unconstrained eller kort och gott ALTU är en fond med målsättning att fånga tillväxten i Asien. Inte helt unikt kan tyckas, men faktum är att de flesta börsbolagen och därmed indexen i Asien presterar sämre än ländernas sammantagna ekonomiska tillväxt. Hur är det möjligt? Jo, enligt Martin Currie så föreligger goda förutsättningar för asiatiska börsbolag att skapa högre avkastning än BNP, tackvare den stora mängd kapital som flödar in från väst till regionen. Men ett ineffektivt nyttjande av kapitalet har lett till att de stora börsbolagen presterar sämre än ekonomin. Över de senaste 20 åren så släpar MSCI Asia, ex Japan med i snitt 0,1 % per år. Inte mycket kan tyckas men med nästan 10 % i årlig genomsnittlig tillväxt över de senaste 20 åren och med förhållandevis låga räntor borde börsbolagen kunna växa snabbare än landets ekonomi som helhet. Så är alltså inte fallet. ALTU söker bolag som på lång sikt kan generera minst 10 % årlig avkastning och diskonterar därefter. Det kräver att investeringsobjektet / bolaget har en affärsmodell som är hållbar idag och om flera år. När man funnit ett bolag man gillar är strategin buy-and-hold. Förvaltarna träffar ca 500 bolagsledningar per år men har en portfölj med endast 20-30 innehav och omsättningshastighet på 0-30 % per år. Anledningen till det låga antalet innehav, argumenterar man, är att kraven är ställda på sådant sätt att fler bolag inte är att finna. Fonder med hög portföljkoncentration tenderar att under perioder kunna slå index (Randy Cohen et al 2009), men hamnar ofta fel tids nog. Martin Currie menar att tackvare sin ”CSI”-analys av räkenskaper, samt den kontinuerliga och nära kontakten med bolagsledningarna så har man goda möjligheter att förutse stora förändringar i ett boalgs förutsättningar och kan därför på ett tidigt stadium sälja aktien. Detta förhållningssätt står i kontrast till top down och statistik som verktyg för att kontrollera risken, något som ovan författare konstaterar: tids nog leder till att man hamnar i den ”feta svansen”.

ALTU startade 2008 och har sedan dess lyckats fånga i snitt ca 2/3 delar av avkastningen i positiva månader och dragits med ner till ca 1/3 under negativa månader, jämfört med MSCI Asia, ex Japan. Den beräknade årliga volatiliteten i ALTU har varit 14 % jämfört med 26 % för ovan index. Höstens sättning i marknaderna gav relativt litet avtryck och man är positiv men några procent på rullande 12 månader. Totalavkastning sedan juli 2008 är 74,6 % jämfört med 27,7 % för jämförelseindex. Snittavkastningen är 17,6 % per år (siffrorna bruttoavkastning för ALTU per 31a december 2011). Totalt AUM i ALTU strategin genom olika mandat är 229 miljoner GBP och i maj 2012 öppnar man en UCITS IV för europeiska institutioner.

Martin Currie förvaltar 8,6 miljarder dollar och 71 % av tillgångarna förvaltas åt privata och offentliga institutioner. 50 % av tillgångarna ligger i Asien och Oceanien. Företaget är privatägt och ägs till 75,1 % av de anställda.

Bild: (C) shutterstock—isak55

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...